Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2015

АРХИВ >>

[27.10.2015]

РЕШЕНИЕ №360-МИ/НР ОТ 26.10.2015

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ № 361-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №362-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №363-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №364-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №365 -МИ/НР ОТ 26.10.2015Г

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №366-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №367-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №368-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

РЕШЕНИЕ №369-МИ/НР ОТ 26.10.2015Г.

... [Пълен текст]

[19.10.2015]

ЗАПОВЕД №1315 ОТ 15.10.2015Г.

... [Пълен текст]

ЗАПОВЕД №1316 ОТ 16.10.2015Г.

... [Пълен текст]

[14.10.2015]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 г. ... [Пълен текст]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 20... [Пълен текст]

[16.09.2015]

ЗАПОВЕД №1162/14.09.2015

І. О П Р Е Д Е Л Я М: 1.Местата за поставяне на плакати и други агитационни материали по време на предизборната кампания от партии , коалиции и инициативни комитети , както следва: За град Ихтима... [Пълен текст]

[11.09.2015]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. (ПО ЧЛ.42, АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН [Пълен текст]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК - ЧАСТ I ЗА ГЛАСУВАНЕ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. (ПО ЧЛ.42, АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН [Пълен текст]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. (ПО ЧЛ.8,АЛ.2 И ЧЛ.4,АЛ.1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР.С ЧЛ.42,АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ ОБЩИНА ИХТИМАН [Пълен текст]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. (ПО ЧЛ.8,АЛ.2 И ЧЛ.4,АЛ.1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР.С ЧЛ.42,АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г. (п... [Пълен текст]

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с провеждането на избори за общински съветници и за кметове, едновременно с провеждането на националния референдум на 25 октомври 2015 г., съгласно Решение № 1984-МИ/НР от 08.09.2015г. ... [Пълен текст]

[08.09.2015]

МЕСТА ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ СПИСЪЦИ

Заповед на Кмета на Община Ихтиман за определяне на местата за обявяване на избирателните списъци във връзка с провеждането на избори за общински съветници и кметове и Национален референдум на 25 окто... [Пълен текст]

[04.09.2015]

ЗАПОВЕД №1089

Номерация и адрес на избирателните секции на територията на Община Ихтиман във връзка с предстоящите избори на 25.10.2015г. [Пълен текст]

[19.08.2015]

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Консултативна среща за определяне състава на ОИК [Пълен текст]

[13.08.2015]

КОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛ №1

За проверка за спазвене разпоредбитена чл. 92 и чл.99а от ЗГР за извършените адресни регистрации в периода от 01.07.2014г. до 30.04.2015г. [Пълен текст]

ИНФОРМАЦИЯ

За обнародвани Укази на Президента на РБ № 162 за насрочване на избори за общински съветници и за кметове [Пълен текст]

ПРЕЗЕНТАЦИЯ МЕСТНИ ИЗБОРИ 2015

Избори за общински съветници и кметове [Пълен текст]

АРХИВ >>