Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Здравеопазване


Многопрофилна болница за активно лечение - Ихтиман

„МБАЛ – Ихтиман” ЕООД е заведение за болнична помощ на територията на община Ихтиман. Наличната леглова база, апаратура и специалисти осигуряват високо качествена медицинска помощ. Дейности в „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД Болницата осъществява следните лечебни дейности: диагностика и лечение на остри заболявания, травми, изострени хронични болести, състояния, изискващи оперативно лечение в болнични условия по следните основни медицински специалности: вътрешни болести, детски болести, акушерство и гинекология, хирургия, неврология, анестезиология и интензивно лечение, лаборатория и рентгенова диагностика, родилна помощ, диагностика и консултации, поискани от лекари от други лечебни заведения. Работи по договор с НЗОК и доброволни здравно осигурителни фондове. Осъществява и платени медициннски услуги пожелание на пациентите и на здравно осигурени пациенти по утвърден ценоразпис.

Структура на „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД

Консултативно-диагностичен блок • приемни кабинети • рентгенов кабинет • клинична лаборатория • регистратура Стационарен блок • Хирургично отделение • Вътрешно отделение • Неврологично отделение • Детско отделение • Акушеро-гинекологично отделение Блок болнична аптека Административно-стопански блок • Ръководни кадри • Счетоводство Администрация • Кухня • Стерилизационна • Перална • Работници Управление • Управител – д-р Петьо Герганов – специалист по вътрешни болести и кардиология, магистратура по здравен мениджмънт • Главна медицинска сестра – Екатерина Кехайова – Иванова • Главен счетоводител – Анна Иванова Специалисти • Д-р Станю Янков – хирургия • Д-р Мария Новакова – вътрешни болести и кардиология • Д-р Десислава Неделчева – нервни болести • Д-р Красимир Тютюнджиев – акушерство и гинекология • Д-р Алекси Шенков – детски болести

За контакти - „МБАЛ – Ихтиман” ЕООД

2050 Ихтиман, ул. „Шипка” 30 · Управител: тел./факс 0724/82451 · Деловодство: тел. 0724/82164 · Счетоводтво: тел. 0724/82160 · ХО: тел. 0724/82136 · ВО: тел. 0724/82138 · АГО: тел. 0724/82137 · ДО: тел. 0724/82184