Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Правни институции


Правни институции Ихтиман

• Нотариус Десислава Караджова (рег. № 456) ул. ”Иван Вазов” 28, тел. 0724/9-20-77 • Нотариус Соня Владимирова (рег. № 13) ул. “Иван Вазов” 22, вх. Б, ет. 1, тел. 0724/8-47-26 • Районен съд – Ихтиман ул ”Иван Вазов “ 1, тел./факс 0724/8-24-81, 8-24-72, e-mail irs@cabelnet.net Служба съдебно изпълнение: тел. 0724/ 8-24-81 • Районна прокуратура – Ихтиман пл. “Съединение”, тел. 0724/ 8-22-83 • Служба по вписванията ул. ”Иван Вазов “ 1, тел. 0724/ 8-34-08 • Териториална следствена служба ул. “Иван Вазов” 6А, тел. 0724/ 8-21-62