Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Публични регистри

 

 

1. Регистър на сдруженията на собственици в режим на етажна собственост на територията на Община Ихтиман

 

2. Публичен регистър за хода на изпълнение на Националната програма за енергийна ефективност - 2015 г.