Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Общински съвет


  ИВАНКА ГЕОРГИЕВА  ПЕЛТЕКОВА
Дата на раждане
30.10.1963.
семейно положение
омъжена
образование
Висше-магистър ,Българска  филология
месторабота
СОУ"Христо Ботев"
тел.0724/82176/0893615050
e-mail: obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
 
  СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА
Дата на раждане
28.12.1972г.
семейно положение
омъжена
образование
Висше -магистър "Публични финанси"
месторабота
Д"БТ"-Ихтиман - директор
тел.00882825160
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
   д-р ДИМИТЪР СТАНЕВ  ЯНКОВ 
Дата на раждане
08.03.1971
семейно положение
неженен
образование
Висше
месторабота
МБАЛ - Ихтиман
тел.0888680724
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
 

ИЛИЯНА АНГЕЛОВА КАЛКОВСКА 
Дата на раждане
06.03.1974г.
сеймейно положение
омъжена
образовение
Висше 
Месторабота ЕТ"ДИК-Илияна Калковска"
тел.:0887258617
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg


ПП"ГЕРБ"

 

 ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА ВАСИЛЕВА
Дата на раждане :
06.01.1983г.
Семейно положение:
неомъжена
Образование :
бакалавър-инж.технолог ароматно-вкусови продукти
магистър -Управление на човешки ресурси
Месторабота:
"Алмагест"АД гара Веринско
тел.:0898759085
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg


ПП ГЕРБ

 

 ЛЮБОМИР  АНГЕЛОВ РУДАКОВ
Дата на раждане
13.03.1965г.
Сем. положение
женен
Образование
ср.специално
Месторабота
ЕТ"Даниела"- управител
тел:0894624507
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"

   СВЕТОСЛАВ  ХРИСТОВ  ПАШУНОВ
Дата на раждане
24.04.1982г.
семейно положение
неженен
образование
Висше -Икономика на отбраната и сигурността
месторабота
"Булмит България"ЕООД
тел.0885840435
e-mail: obs_ihtiman@abv.bg

ПП"ГЕРБ"
  МАРГАРИТА  ИВАНОВА  ПЕТКОВА 
Дата на раждане
06.02.1964 г.
семейно положение
омъжена
Образование
висше - магистър педагог
Месторабота
ТА"Гея Турс" ЕООД
тел.:0888399347
e-mail: obs_ihtiman@abv.bg

Българска Социалистическа партия
   ИВАН БОРИСЛАВОВ ВУКОВ
Дата на раждане
11.02.1960г.
Сем. положение
женен
Образование
Висше -учител  по физика и математика
Месторабота
Частно СОУ по изкуства и чужди езици"Артис"-София
Телефони
0724/82248
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

Българска Социалистическа Партия
   ДАНИЕЛ КИРИЛОВ  ЙОРДАНОВ
дата на раждане
08.01.1985г.
семейно положение
неженЕН
образование
Висше -Бакалавър Горско стопанство
месторабота
ЛРД"Сокол" гр.Ихтиман
тел.0876369084
e_mail: obs_ihtiman@abv.bg

Българска социалистическа партия
 

 СТЕФАН  АНГЕЛОВ  ПАТЪРОВ

 Дата на  раждане 

21.09.1964г.
семейно положение
женен
образование
висше -инж.агроном, Публична  администрация
месторабота:

Държавна Агенця за Метрологичен и технически надзор
тел.0886399328
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

КП "Народен  съюз"

   ТОДОР БЛАГОВЕСТОВ АНДРЕЕВ
Дата на раждане
22.01.1960 г.
Сем. положение
женен
Образование:
средно специално"Строителство и архитектура"
висше-икономическо"Икономика и организация на труда"
Месторабота
ЕТ ”Надежда-91”
тел.:088 8877891
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg


"Съюз на  десните сили за Ихтиман"
 

ИВАН  ХРИСТОВ  МИЛЧЕВ

Дата на раждане
06.12.1966 г.
семейно положение
женен
образование
висше -
месторабота "Еледжик 99"ЕАД -Ихтиман
тел.0888373627
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

"Съюз на десните  сили  за Ихтиман"

   БОРИС НИКОЛАЕВ АРГИРОВ
Дата на раждане
15.03.1969 г.
Сем. положение
разведен
Образование
средно
Месторабота
безработен
тел.:0886008672
e-mail :obs_ihtiman@abv.bg

МК" Евророма- ДПС”
  ВАСИЛ БОРИСЛАВОВ ПЕТРОВ
Дата на раждане
19.04.1993г.
семейно положение
неженен
образование
средно специално-
месторабота
ALC"България" ЕООД
тел.0895109518
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg

МК"Евророма- ДПС"
   БОРИСЛАВ  ИЛИЕВ ЧАДАРОВ
Дата на раждане
 13.03.1964г.
Сем. положение
женен
Образование
полувисше-ел.машини и апарати
Месторабота
"ЕЛВЕ"ЕООД-София
тел.:0888648905
e-mail:obs_ihtiman@abv.bg


КП"Народен съюз"