Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2016

АРХИВ >>

[09.11.2016]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 13 НОЕМВРИ 2016 Г.

... [Пълен текст]

[26.10.2016]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

... [Пълен текст]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 6 НОЕМВРИ 2016 Г.

... [Пълен текст]

[12.10.2016]

НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ - 2016

... [Пълен текст]

[26.09.2016]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г. (ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. ... [Пълен текст]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА ПРЕЗИДЕНТ И ВИЦЕПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТА НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г. (ПО ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката на 06 ноември 2016 г. ... [Пълен текст]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г. (ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 И ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР. С ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 ... [Пълен текст]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г. (ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 И ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР. С ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г. (по чл. 8, ал. 2 ... [Пълен текст]

АРХИВ >>