Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Контакти


Общински съвет - ИХТИМАН, ул. "Цар Освободител" 123 тел. вътр.
Председател 0724 82381 111
Общинска администрация    
Централа 0724 82381  
Кмет   102
Зам. кмет   104
Секретар   103
Връзки с обществеността   101
Юристконсулт   109
Главен счетоводител   107
Факс 82550  
Деловодство 0724 82381 116
Архитектура и строителство    
Главен архитект - Румяна Пенева 0724 82240  
Чертожник - Вяра Иванова 0724 82238  
Старши експерт незаконно строителство 0724 83405  
Гражданска регистрация и административно обслужване 0724 83494 113
Домашен социален патронаж 0724 82891  
Евроинтеграция   110
Личен състав    
Главен специалист 0724 82381 114
Образование, култура    
  0724 82027  
  0724 82201  
Общинска собственост 0724 82234  
Селско стопанство, екология   110
Финанси и бюджет    
Директор   107
Счетоводство   108
Каса   116
Местни данъци и такси 0724 82313