Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Заместник кмет


 

инж.Тони Петров Кацаров
Роден 1969 г. в град Ихтиман

Образование: ТУ – София, специалност електронна техника и микроелектроника.

тел.:(+359 724)82381/104
e-mail:t.katzarov@abv.bg
Георги Иванов Илиев
Роден на 06.05. 1966 г. в гр.Ихтиман.
Образование - бакалавър, педагогика.
Женен, с две деца.

тел.: (+359 724)82381/105
e-mail: iliev1966@mail.bg