Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Кмет


Калоян Ангелов Илиев
Роден на 08 октомври 1980г. в град Ихтиман.Семеен.
Избран за кмет на Община Ихтиман на 30.10.2011г.
Общински съветник в Общински съвет - Ихтиман през мандат 2007-2011г.Член на постоянните комисии"Контрол по строителство" и "Икономическа комисия".
Член на управителен съвет на ФК"Ботев-1937" - гр.Ихтиман.
От 2010г. до ноември 2011г. е ръководител офис на ДЗИ-ОЗ Ихтиман.
От 2000г. до 2003г. е управител на ЕТ"Кала-2000-К.Илиев".
От 2003г. до 2010г. е управител на "КАИ-2003" ЕООД.
Магистър по Маркетинг и икономика от Бургаски Свободен Университет.
През 1994-1995 г. учил в "Anderson High School" Southgate,USA.
Владее отлично английски език.

тел.:(+359724) 823 81
e-mail: kaloyaniliev@mail.bg