Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2016

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.09.2016]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г. (ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 И ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР. С ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ

ОБЩИНА ИХТИМАН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ИХТИМАН КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 001

адрес на избирателната секция .................................

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ