Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2016

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.09.2016]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК (ЗА ПУБЛИКУВАНЕ) ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 06 НОЕМВРИ 2016 Г. (ПО ЧЛ. 8, АЛ. 2 И ЧЛ. 4, АЛ. 1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР. С ЧЛ. 42, АЛ. 1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ

ОБЩИНА ИХТИМАН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ................. КМЕТСТВО ................... СЕКЦИЯ № 022

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АТАНАС СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

АТАНАСКА ХРИСТЕВА ТАНЕВА

ВЕСКА ВАСИЛЕВА ТАНЕВА

ИВАН ПЕТРОВ ЧЕКАНЬОВ

ИВАН ТРЕНДАФИЛОВ СТАМОВ

МИТКО ЙОРДАНОВ АПОСТОЛОВ

НАДКА ГЕОРГИЕВА ЧУЧУГАНОВА

ПАУНКА КОЛЕВА БОЖИЛОВА

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ДЕРИБЕЕВ

ПЕТЪР ТОДОРОВ КИРИЛОВ

СЕВДЕЛИНА СТОЯНОВА АПОСТОЛОВА

СПАС КИРИЛОВ ТАШЕВ

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ БОЖИЛОВ

ТИНКА БОРИСОВА ИВАНОВА

ЦВЕТАН СВИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ

ОБЩИНА ИХТИМАН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ................. КМЕТСТВО ................... СЕКЦИЯ № 024

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДРИАНА ИВАНОВА СЛАВКОВА

АДРИАНА ЙОНКОВА МИХАЙЛОВА

АДРИАНА СТЕФАНОВА РАНЕВА

АЛБЕНА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА БАЛАБАНСКА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

АЛЕКСАНДРА АТАНАСОВА ИВАНОВА

АЛЕКСАНДРА ЛЮБОМИРОВА КИРИЛОВА

АЛЕКСАНДЪР ГЕОРГИЕВ СТЕФАНОВ

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ ДИМЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР МАРИЕВ АСЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ ПЕТРОВ

АЛЕКСИ СЛАВЧЕВ СЛАВЧЕВ

АЛИМОН КИРИЛОВ КОЛЧЕВ

АНГЕЛ ДИМИТРОВ МАРКОВ

АНГЕЛ ЛОЗАНОВ СТОЯНОВ

АНГЕЛ РУМЕНОВ ПАВЛОВ

АНГЕЛ СТЕФАНОВ КОЛЕВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ ВЕЛЕВ

АНГЕЛИНА ЙОРДАНОВА АНГЕЛОВА

АНГЕЛИНА ТОДОРОВА БОЖИЧКОВА

АНДРЕЯ ПЕНЧОВА КУЛЕВА

АНЕЛИЯ ВЕСЕЛИНОВА ВЕЛЧЕВА

АНЕЛИЯ РАЙНОВА СПАСОВА

АНЕЛИЯ РУМЕНОВА ХРИСТОВА

АНЕЛИЯ СЛАВЧЕВА ПЕТРИНСКА

АНЕТА СЛАВЧОВА НИКОЛОВА

АНИ СТАМОВА АНГЕЛОВА

АНИТА ВАЛЕРИЕВА ДОНЧЕВА

АННА СТОЯНОВА СПАСОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЦВЕТАНОВА

АНТОАНЕТА МАНОЛОВА АТАНАСОВА

АНТОН АНГЕЛОВ МАНОВ

АНТОН РАЙКОВ ДЕЛЧЕВ

АСЯ СТОЯНОВА СТОИМЕНОВА

АТАНАС ЖИВКОВ БОНЕВ

АТАНАС ИВАНОВ АТАНАСОВ

АТАНАС СЛАВЧОВ НИКОЛОВ

АТАНАС ХРИСТОВ БОЖИЧКОВ

БИСЕР ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

БОГДАНКА ГЕОРГИЕВА ГЕШАКОВА

БОГОМИЛ ИЛИЯНОВ НИКОЛОВ

БОГОМИЛ ХРИСТОВ МАНОВ

БОЖАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

БОЖИДАРА БОГДАНОВА ЛАЗАРОВА

БОЙКО СТОИЛОВ СПАСОВ

БОЙЧО ТРАЙЧЕВ ВЕЛИЧКОВ

БОНКА СТЕФАНОВА ИВАНОВА

БОРИС АНГЕЛОВ ТАТОВ

БОРИСЛАВ АНГЕЛОВ ДРАГАНОВ

БОРИСЛАВ ЦВЕТАНОВ ТОШЕВ

БОСИЛКА ИВАНОВА ДЕЯНОВА

ВАЛЕНТИН ЗАШЕВ РАДОСЛАВОВ

ВАЛЕНТИН ЗЛАТКОВ ХРИСТОВ

ВАЛЕНТИН МИЛКОВ ДОБРЕВСКИ

ВАЛЕНТИНА ДОНЧЕВА СТОЯНОВА

ВАЛЕНТИНА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ВАЛЕРИ ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ

ВАЛЕРИ ЙОРДАНОВ ДОНЧЕВ

ВАЛЯ ГЕОРГИЕВА ГЕТОВА

ВАСИЛ ДИМИТРОВ ПЕЙЧИНОВ

ВАСИЛ ТРАЙЧОВ ВЕЛИЧКОВ

ВАСИЛЕНА ИВАНОВА МИНЕВА

ВАСИЛЕНА СТОИЛОВА СПАСОВА

ВАСИЛКА ИЛИЕВА ДИМИТРОВА

ВАСИЛКА ПЕТРОВА ДИМЧЕВА

ВАСИЛКА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ВАСИЛКА СТОЬОВА МИТЕВА

ВАСКО СТЕФАНОВ ДИМЧЕВ

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ДИМЧЕВА

ВЕЛИЧКА СТАНЧОВА НИКОЛОВА

ВЕНЕТА ИЛИЕВА ГЕОРГИЕВА

ВЕНЕТА ТОДОРОВА КОЛЧЕВА

ВЕНЦИСЛАВ СТОЯНОВ НИКОЛОВ

ВЕНЦИСЛАВА МАНОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВЕРА ГЕОРГИЕВА БОЖИЧКОВА

ВЕРА КОСТАДИНОВА ВИТАНОВА

ВЕСЕЛИН ВЕЛЧОВ СТОЙКОВ

ВЕСЕЛИН ЙОРДАНОВ ПЕШЕВ

ВЕСЕЛИН СПАСОВ СПАСОВ

ВЕСЕЛИН ЦЕКОВ ПЕТРИНСКИ

ВЕСЕЛИНА АЛЕКСАНДРОВА АНГЕЛОВА

ВЕСЕЛИНА ПЕТРОВА ДИМИТРОВА

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛКА ПАВЛОВА МИТОВА

ВИДОЛ ИВАНОВ ВИДОЛОВ

ВИКТОР ВАЛЕНТИНОВ РАДОСЛАВОВ

ВИКТОР ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

ВИКТОР ЙОНЧЕВ МАКАРИЕВ

ВИКТОР СТАНИМИРОВ БАЛАБАНСКИ

ВИЛИ СПАСОВ СПАСОВ

ВИОЛЕТА ВЕЛКОВА РАНЕВА

ВИОЛЕТА СЛАВЧЕВА СОТИРОВА

ВИОЛЕТА СТЕФАНОВА СТЕФАНОВА

ВИОЛЕТКА КИРИЛОВА ВЛАДИМИРОВА

ВИОЛЕТКА МАНОЛОВА АНГЕЛОВА

ВИОЛЕТКА СПАСОВА ДЕЛЧЕВА

ВИТКА ИВАНОВА ВУЧЕВА-РАДОСЛАВОВА

ВЛАДИМИР КРЪСТЕВ ФИЛЬОВ

ВЛАДИМИР ПЕТРОВ МИНЕВ

ВЛАДИМИР СТОЙНОВ ХРИСТОВ

ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ МИЧОВ

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГАЛИН ЦАНКОВ ВАСИЛЕВ

ГАЛИНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ГАЛИНА НИКОЛОВА МАКАРИЕВА

ГЕОРГИ АЛЕКСАНДРОВ СТЕФАНОВ

ГЕОРГИ ВИКТОРОВ СПАСОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ МАЛАКОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ НАЛБАНТОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ

ГЕОРГИ КИРИЛОВ ДИМЧЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ БОНЕВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ СЛАВЧОВ НИКОЛОВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ИЛИЕВ

ГЕОРГИ ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ГЕРАСИМ НИКОЛОВ БАЛАБАНСКИ

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ХАДЖИСТОЯНОВА

ГЕРГАНА СПАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

ГОРЯНА АСПАРУХОВА АТАНАСОВА

ГОСПОДИН ДРАГОВ ВАЧОВ

ДАМЯНКА ИЛИЕВА КОВАЧЕВА

ДАНИЕЛ ВАНЧЕВ СИМЕОНОВ

ДАНИЕЛ ПЛАМЕНОВ РАДОСЛАВОВ

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ЗАШЕВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА МИТЕВА

ДАНКА ЦВЕТАНОВА АРАНГЕЛОВА

ДАФИНКА ИВАНОВА СЛАВКОВА

ДАФИНКА КИРИЛОВА БОЖИЧКОВА

ДАФИНКА СТАНЧОВА БОЖИЧКОВА

ДЕНИЦА ВЕСЕЛИНОВА ПЕШЕВА

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА МИТРЕВА

ДЕТЕЛИНА СПАСОВА КОСТОВА

ДЕЯН ВЕСЕЛИНОВ ПЕШЕВ

ДИАНА МЕТОДИЕВА ГЕШЕВА

ДИМИТРИНКА БОГДАНОВА ПУСКА

ДИМИТЪР АСЕНОВ СТОИМЕНОВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

ДИМИТЪР ИВАЙЛОВ СТОЙНОВ

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ДИМЧЕВ

ДИМИТЪР РОСИЦОВ РАНЕВ

ДИМИТЪР СЛАВКОВ ВЛАДИМИРОВ

ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЯТИПОВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ДОБРЕВ

ДИЯНА КИРИЛОВА ДИМЧЕВА

ДОБРИНКА НАЙДЕНОВА ПАВЛОВА

ДОБРИНКА СЛАВЕЙКОВА КУНЕВА

ДОБРИНКА ТОДОРОВА ДРАГАНОВА

ЕВА ЙОРДАНОВА ХАДЖИСТОЯНОВА

ЕВДОКИЯ СТОЯНОВА ДЕЯНОВА

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕШЕВА

ЕЛЕНА ЙОРДАНОВА ГАВРИЛОВА

ЕЛЕНА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНКА КИРИЛОВА АНГЕЛОВА

ЕЛИНКА НИКОЛОВА КАРАБОНЕВА

ЕЛИЦА ВЛАДИСЛАВОВА ХРИСТОВА

ЕЛИЧКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЕЛКА ИВАНОВА ПЕТРОВА

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЛАЗОВ

ЕМИЛ ЯВОРОВ НИКОЛОВ

ЕМИЛИАН ВАНЧОВ МИЛЕВ

ЕФРОСИНА ЙОРДАНОВА ДОБРЕВА

ЖИВКО АТАНАСОВ БОНЕВ

ЗАПРИНА ВАСИЛЕВА СИМЕОНОВА

ЗАХАРИ ДОБРЕВ ДОБРЕВ

ЗДРАВКА ВАСИЛЕВА СПАСОВА

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА КЯТИПОВА

ЗДРАВКА МИЛКОВА СПАСОВА

ЗЛАТКО АТАНАСОВ НИКОЛОВ

ЗЛАТКО ИВАНКОВ ИЛИЕВ

ЗЛАТКО КОСТАДИНОВ МИТЕВ

ЗОРНИЦА ЕМИЛОВА ТОДОРОВА

ЗОРНИЦА ИВАНОВА АНДРЕЕВА

ЗОРНИЦА НИКОЛЧОВА РАДОСЛАВОВА

ИВА ИВАНОВА РЕЛЬОВСКА-АНДРЕЕВА

ИВА КРАСИМИРОВА ЛАСКОВА

ИВАН АНДРЕЕВ ГЮРОВ

ИВАН БОГДАНОВ МИТЕВ

ИВАН БОРИСОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТРЕВ

ИВАН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

ИВАН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

ИВАНКА АЛЕКСИЕВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА БОГДАНОВА ДИМИТРОВА

ИВАНКА РАДЕНКОВА ПАВЛОВА

ИВАНКА СТОЙНОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ТРЕНДАФИЛОВА ТРЕНДАФИЛОВА

ИВАНКА ХРИСТОВА ВЕЛИЧКОВА

ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ВЛАДИМИРОВА

ИВАНКА ЦВЕТАНОВА ИВАНОВА

ИВЕЛИН ВИДОЛОВ ИВАНОВ

ИЛИНКА ЛАЗАРОВА СТОЯНОВА

ИЛИЯН ГЕОРГИЕВ ДЕЯНОВ

ИЛИЯНА ЕВЛОГИЕВА ХАДЖИСТОЯНОВА

ИРИНА БОРИСОВА КОСТОВА

ЙОНЧО ЙОРДАНОВ МАКАРИЕВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ГЕОРГИЕВ ХАДЖИСТОЯНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ЙОНЧЕВ МАКАРИЕВ

ЙОРДАН ПЕТРОВ ДЕЯНОВ

ЙОРДАН СТАМОВ ЯНКОВ

ЙОРДАН СТЕФАНОВ ДИМЧЕВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОИЛОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА СТОЯНОВА

ЙОРДАНКА ЗЛАТАНОВА ЦВЕТАНОВА

ЙОРДАНКА КОСТАДИНОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА ЛЮБОМИРОВА ГЕОРГИЕВА

ЙОРДАНКА МИЛЧОВА МИЛЕВА

ЙОРДАНКА НИКОЛОВА СТОЯНОВА

ЙОРДАНКА РАЙЧЕВА ТРУПОВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МАНОВА

ЙОРДАНКА СТОЯНОВА МИТЕВА

КАЛИН ВАСИЛЕВ ГЕОРГИЕВ

КАМЕЛИЯ ЙОРДАНОВА ДИМЧЕВА

КАМЕЛИЯ КОСТАДИНОВА ИВАНОВА

КАМЕЛИЯ ПЛАМЕНОВА ПЕТРОВА

КАМЕН ПЕТРОВ СТОЕВ

КАМЕН ПЪРВАНОВ ПАНТОВ

КАПКА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА

КАТИНКА ИВАНОВА ПАУНОВА

КАТЯ ЙОРДАНОВА АНДРЕЕВА

КИРИЛ ВАСКОВ ДИМЧЕВ

КИРИЛ РАЙЧОВ ХРИСТОВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ ДИМЧЕВ

КИРИЛ СТЕФАНОВ МИТЕВ

КЛАУДИЯ КАЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

КОСТАДИН ЗЛАТКОВ МИТЕВ

КОСТАДИН МИЛКОВ КОСТОВ

КОСТАДИНКА ПЕНКОВА ИВАНОВА

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

КОСТАДИНКА СТОЯНОВА ПЕШЕВА

КРАСИМИР АНДРЕЙЧОВ ГЮРОВ

КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ ВЛАДИМИРОВ

КРАСИМИР ГЕРАСИМОВ БАЛАБАНСКИ

КРАСИМИР ДЕЛЧОВ АСЕНОВ

КРАСИМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

КРАСИМИР ЛАСКОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР РАЙЧОВ ХРИСТОВ

КРАСИМИР РУМЕНОВ АСЕНОВ

КРИСТИАН ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ

КРИСТИЯН КРАСИМИРОВ БАЛАБАНСКИ

КУНКА ВАЧЕВА ПЕКОВА

ЛАТИНКА КИРИЛОВА СТОЯНОВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА МИТРЕВА

ЛИЛИЯ ТОДОРОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛЯНА ИЛИЕВА ДИМЧЕВА

ЛИЛЯНА СТАВРЕВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛЯНА СТАНКОВА ГЕШЕВА

ЛОЗА СЛАВЧОВА НИКОЛОВА

ЛОЗАН АНГЕЛОВ ЛОЗАНОВ

ЛОЗАН ЛОЗАНОВ ЛОЗАНОВ

ЛЮБА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ЛЮБА СТАНИМИРОВА БОНЕВА

ЛЮБКА ДОБРИНОВА ПЕЙЧИНОВА

ЛЮБОМИР ВЕСЕЛИНОВ БОРИСОВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ

ЛЮБОМИР ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ТОДОРОВ

ЛЮБОМИР СТОЯНОВ МИТЕВ

ЛЮБЧО СПАСОВ ГЕОРГИЕВ

МАНОЛ АНГЕЛОВ ЦИМПАРЕВ

МАНОЛ ФИЛИПОВ ГЕОРГИЕВ

МАНУЕЛА ТОНЕВА ТОТЕВА

МАРГАРИТА ЗОРКОВА ДИМЧЕВА

МАРГАРИТКА ИВАЙЛОВА МАНОВА

МАРИАНА ВАСИЛЕВА МИЧЕВА

МАРИЕТКА ЦВЕТКОВА МИТЕВА

МАРИН ИВАНОВ АТАНАСОВ

МАРИН ЙОРДАНОВ ГЕТОВ

МАРИН ПЕТРОВ СТОЕВ

МАРИН ХРИСТОВ ХРИСТОВ

МАРИЯ ДИМИТРОВА КИРИЛОВА

МАРИЯ ИВАНОВА СТОЙКОВА

МАРИЯ ЛИЛОВА КОСТАДИНОВА

МАРИЯ ХРИСТОВА СЮНДЮКОВА

МАРТИН ВЛАДИСЛАВОВ ХРИСТОВ

МАРУСЯ ИВАНОВА МИТЕВА

МАЯ ДИМИТРИНОВА ИВАНОВА

МАЯ ПЕТРОВА ДИМЧЕВА

МАЯ ЯНЧОВА БОРИСОВА

МЕТОДИ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

МИГЛЕНА НИКОЛЧОВА РАДОСЛАВОВА

МИГЛЕНА ЯВОРОВА НИКОЛОВА

МИЛКА СЛАВЧЕВА ФИЛЬОВА

МИЛКО ГЕОРГИЕВ ГЕШЕВ

МИЛКО КОСТОВ КОСТОВ

МИХАЕЛА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

МИХАИЛ ВАНЧОВ МИЛЕВ

МИХАИЛ МАНОЛОВ МИХАЙЛОВ

МИХАИЛ СТЕФАНОВ СОТИРОВ

НАДА СТЕФАНОВА ДИМЧЕВА

НАДЕЖДА ГЕОРГИЕВА ХРИСТОСКОВА

НАДЕЖДА ИСТИЛЯНОВА АРАХАНГЕЛОВА

НАДЕЖДА КОСТАДИНОВА ДОЙЧИНОВА

НАДКА БОГДАНОВА СТОЯНОВА

НАДКА ПЕТРОВА ДИМЧЕВА

НАСКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

НЕЗАБРАВКА БОЯНОВА ИЛИЕВА

НЕЗАБРАВКА ИЛИЕВА ДЖАФЕРОВА

НЕЛИ СТОЯНОВА БЛАГОЕВА

НИКОЛА ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВ МИХАЙЛОВ

НИКОЛАЙ ПЕТРОВ ЛАЗАРОВ

НИКОЛЕТА МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

НИКОЛИНА ДЕЯНОВА КОСТОВА

НИКОЛИНА ДИМИТРИНИНА ТОДОРОВА

НИКОЛЧО ЗАШЕВ РАДОСЛАВОВ

НИНА ДОБРЕВА ЛУКОВА

ОРЛИН ЛЮБЧОВ ГЕОРГИЕВ

ОФЕЛИЯ ГАНЧЕВА ЛОЗАНОВА

ПАВЕЛ РАЙЧЕВ ХРИСТОВ

ПАВЕЛ СПАСОВ АЛЕКСАНДРОВ

ПАВЕЛ СТАНЧОВ ПАВЛОВ

ПАВЛИНКА ВАСИЛЕВА ДИМЧЕВА

ПАВЛИНКА СЛАВЧОВА ТОДОРОВА

ПАУНКА АЛЕКСАНДРОВА СТОИМЕНОВА

ПЕЙЧО ПЕТРОВ ПЕЙЧЕВ

ПЕНКА ДИМИТРОВА СТОЯНОВА

ПЕНКА ЙОРДАНОВА СТОЯНОВА

ПЕТКО ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

ПЕТРАНА ИВАНОВА КОСТАДИНОВА

ПЕТРУНА ЛАЗАРОВА СИМЕОНОВА

ПЕТЪР БОРИСОВ ЦЕНКОВ

ПЕТЪР ВАСКОВ ДИМЧЕВ

ПЕТЪР ВЛАДИМИРОВ МИЧОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ ПЕТРОВ

ПЕТЪР НИКИФОРОВ СТОЕВ

ПЕТЪР СТЕФАНОВ ДИМЧЕВ

ПЕТЪР СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

ПЛАМЕН БОРИСОВ РАДОСЛАВОВ

ПЛАМЕН НЕЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ПЛАМЕН РУМЕНОВ ИВАНОВ

РАДОСЛАВ ПАВЛОВ ПАВЛОВ

РАДОСЛАВ СТОЯНОВ БЛАГОЕВ

РАДОСТИНА КРАСИМИРОВА БАЛАБАНСКА

РАЙКА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

РАЙКО ПАВЛОВ ДЕЛЧЕВ

РАЙНА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

РАЙНА ДИМИТРИНКОВА ИВАНОВА

РАЙНА СТОЯНОВА ТАТОВА

РАЛИЦА КОСТАДИНОВА СПАСОВА

РАЛИЦА СТЕФЧОВА СТОЙНОВА

РЕДЖЕП ДЖЕМАЛ БАЙРЯМ

РИЛКА ИЛИЕВА ДИМЧЕВА

РОЗЕЛИНА ВАСИЛЕВА ГЕОРГИЕВА

РОСЕН ДИМИТРОВ СТОЯНОВ

РОСИЦА РОСЕНОВА СТОЯНОВА

РОСИЦА ЦВЕТКОВА ТОДОРОВА

РУЖА НИКОЛОВА ПЕШЕВА

РУМЕН АНГЕЛОВ ПАВЛОВ

РУМЕН КРАСИМИРОВ МИТРЕВ

РУМЕН МАНОЛОВ МИХАЙЛОВ

РУМЕН НИКОЛОВ ПЕТРОВ

РУМЕН НИКОЛОВ СТОИЛОВ

РУМЕН СТЕФАНОВ РАНЕВ

РУМЕН ТОДОРОВ ДИМИТРОВ

РУМЯНА АНТОНОВА АНГЕЛОВА

РУМЯНКА КИРИЛОВА ДЕЯНОВА

САВИНО САШОВ БАТАНОВ

САШО ПЕТРОВ МИЧОВ

СВЕТЛА МИРОЛЮБОВА РОХЛЬОВА

СВЕТЛАНА СНЕЖАНОВА СТОИМЕНОВА

СВЕТЛАНА ЦВЕТАНОВА СПАСОВА

СВЕТЛОМИР ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

СВЕТОСЛАВ ИСТИЛИЯНОВ СТОЯНОВ

СЕВДА ВЕЛИЧКОВА МИРЧЕВА

СИЛВИЯ ВЕСЕЛИНОВА АРАНГЕЛОВА-ПАВЛОВА

СИЛВИЯ ГЕОРГИЕВА БАТАНОВА

СИЛВИЯ ИВАНОВА КОСТОВА

СИЛВИЯ ПЛАМЕНОВА МИЛЕВА

СЛАВЕЙКО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОСКОВ

СЛАВЕЙКО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

СЛАВИ СТЕФАНОВ СОТИРОВ

СЛАВКА БОРИСОВА ВЕЛИЧКОВА

СЛАВЧО ВАСИЛЕВ НИКОЛОВ

СЛАВЯНКА БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА

СНЕЖАНА АСЕНОВА СТОИМЕНОВА

СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ЗАШЕВА

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА

СПАС АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

СПАС ГЕОРГИЕВ СПАСОВ

СПАС ДИМИТРОВ СПАСОВ

СПАС ИВАНОВ ТОДОРОВ

СПАС КИРИЛОВ ДИМЧЕВ

СПАС ЛАЗАРОВ БЛАГОЕВ

СПАС НИКИФОРОВ СПАСОВ

СПАС ПАВЛОВ АЛЕКСАНДРОВ

СПАС СТЕФАНОВ РАНЕВ

СПАС СТОИЛОВ ПЕТРОВ

СПАСКА МИХАЙЛОВА ВЕЛЕВА

СПРЕНКА БОРИСОВА АНГЕЛОВА

СТАНИМИР ГЕРАСИМОВ БАЛАБАНСКИ

СТАНИМИР МИЛКОВ КОСТОВ

СТАНИМИР ПАВЛОВ ПАВЛОВ

СТАНИСЛАВ ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ

СТАНКА АЛЕКСАНДРОВА ХРИСТОВА

СТЕФАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ДИМЧЕВ

СТЕФАН КИРИЛОВ ХРИСТОВ

СТЕФАН ПЕТРОВ МИТРЕВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ДИМЧЕВ

СТОИЛ БОРИСОВ ИВАНОВ

СТОИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОИЛ КРУМОВ СПАСОВ

СТОИЛ СТОЙОВ ДОЙЧИНОВ

СТОИЛКА ТРЕНДАФИЛОВА ХАДЖИЙСКА

СТОЙКА БОРИСОВА ЦЕНКОВА

СТОЙКА ГЕОРГИЕВА ГЕТОВА

СТОЙНА АНГЕЛОВА СТОЯНОВА

СТОЙНА ЗАРЕВА БАЛАБАНСКА

СТОЙНА ИВАНОВА СТОЯНОВА

СТОЯН АТАНАСОВ СТОЯНОВ

СТОЯН БОРИСОВ ТАТОВ

СТОЯН ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

СТОЯН ИСТИЛЯНОВ СТОЯНОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ ГЕТОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ ЦВЕТАНОВ

СТОЯН НИКОЛОВ БЛАГОЕВ

СТОЯН ТРАЙКОВ ВЕЛИЧКОВ

СТОЯН ХРИСТОВ ИЛИЕВ

СТОЯНКА БОРИСОВА ИВАНОВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ВАНЕВА

СТОЯНКА ГЕОРГИЕВА ЧЕРВЕНКОВА

СТОЯНКА ИЛИЕВА КРЪСТЕВА

ТАНЯ СТАНЕВА БЛАГОЕВА

ТЕМЕНУЖКА ИВАНОВА ЛАЗОВА

ТЕМЕНУЖКА ЛЮБЧОВА ПАВЛОВА

ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ КОСТОВ

ТЕОДОР ПЕТКОВ ДИМИТРОВ

ТИНКА ДРАГОВА ВАЧОВА

ТИНКА ТРАЙЧОВА ВЕЛИЧКОВА

ТОДОР ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

ТОДОР СПАСОВ КАРАБОНЕВ

ТОДОРКА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

ТОДОРКА ЙОРДАНОВА ЦИМПАРЕВА

ТРАЙКО СТОЯНОВ ВЕЛИЧКОВ

ТРАЙЧО ВАСИЛЕВ ВЕЛИЧКОВ

ТРАЙЧО КОСТАДИНОВ ИВАНОВ

ТРАЯНКА СЛАВЕВА БОНЕВА

ТРАЯНКА ТРАЙЧОВА ДИМЧЕВА

ТРЕНА ЦВЕТАНОВА ПЕТРОВА

ТРЕНДАФИЛКА СТОЯНОВА ВЕЛИЧКОВА

ТРЪНКА ЙОРДАНОВА ЧЕРВЕНКОВА

ФАРЗОНА ЙОРДАНОВА ДИМЧЕВА

ФАТИМЕ АХМЕД БАЙРЯМ

ХАТИДЖЕ ДЖЕМАЛ БАЙРЯМ

ХРИСТЕНА НИКОЛОВА ГАЛЕВА

ХРИСТИНА ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ХРИСТИНА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

ХРИСТИНА СТОЯНОВА БАЛАБАНСКА

ХРИСТО АТАНАСОВ БОЖИЧКОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ КИТИПОВ

ХРИСТО ДИМИТРОВ ТОДОРОВ

ХРИСТО СЛАВЕВ СТАЙКОВ

ХРИСТО СЛАВЧЕВ КРЪСТЕВ

ЦАННА ПЕТРОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТА БОРИСОВА СТОЯНОВА

ЦВЕТАН ВЛАДИМИРОВ СЛАВКОВ

ЦВЕТАН ЕЛИНКОВ НИКОЛОВ

ЦВЕТАН ИВАНОВ КОСТАДИНОВ

ЦВЕТАН КРУМОВ БЕЛОВСКИ

ЦВЕТАНКА ДИМИТРОВА ТОДОРОВА

ЦВЕТАНКА МЕТОДИЕВА ДЕЛЧЕВА

ЦВЕТАНКА СТЕФАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ЦВЕТАНКА СТОЯНОВА НИКОЛОВА

ЦВЕТАНКА ХРИСТОВА ДИМОВА

ЦВЕТЕЛИНА ИВАНОВА МИТЕВА

ЮЛИАН СТОЯНОВ БАЛАБАНСКИ

ЯВОР МИХАЙЛОВ НИКОЛОВ

ЯНИНКА ЙОРДАНОВА МИХАЙЛОВА

ЯНИЦА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ЯНКА ТОМОВА СТОЯНОВА

Кмет/Кметски наместник: ............

Секретар на община/район: ..........

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 06 ноември 2016 г.

(по чл. 8, ал. 2 и чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС във вр. с чл. 42, ал. 1 от Изборния кодекс)

РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ

ОБЩИНА ИХТИМАН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ................. КМЕТСТВО ................... СЕКЦИЯ № 026

адрес на избирателната секция .................................

----------------------------------------------------

СОБСТВЕНО, БАЩИНО И ФАМИЛНО ИМЕ НА ГЛАСОПОДАВАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АДЕЛИНА МИХАЙЛОВА МАРИНКОВА-АРАНГЕЛОВА

АДРИАНА АЛЬОШЕВА БОЯНОВА

АЛБЕНА ВЕСЕЛИНОВА МИТРЕВА

АЛБЕНА СПАСОВА БОБОЦЕВА

АЛБЕРТО ИВОВ КАНДЬОВ

АЛЕКСАНДЪР ГРОЗДАНОВ ГЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ СВИЛЕНОВ

АЛЕКСАНДЪР ПАВЛОВ ДИМИТРОВ

АЛЕКСАНДЪР РАЧЕВ РАЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ ЖИВКОВ

АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ КОВАЧЕВ

АЛЕКСАНДЪР ТРАЙКОВ ЛЮТАКОВ

АНГЕЛ АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ВЛАДИМИРОВ ПЕТКОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АРАНГЕЛОВ

АНГЕЛ ЗАХАРИЕВ ПЕТРОВ

АНГЕЛ НИКОЛАЕВ ЗАФИРОВ

АНГЕЛ ПАУНОВ СТОЕВ

АНГЕЛ СТОЯНОВ АСЕНОВ

АНГЕЛИНА ДАМЯНОВА ЗАФИРОВА

АНГЕЛИНА ИВАНОВА МИТЕВА

АНЕЛИЯ БОЖИДАРОВА ГЕОРГИЕВА

АНЕЛИЯ ФИЛИПОВА ДИМИТРОВА

АНЕТА СТОИЛОВА ТОДОРОВА

АННА СТЕФАНОВА ЗЛАТАНОВА

АННА СТОЙКОВА АРАНГЕЛОВА

АНТОАНЕТА ИВАНОВА СТОЙЧЕВА

АНТОАНЕТА КОСТАДИНОВА АТАНАСОВА

АНТОАНЕТА СЛАВЧЕВА ФИЛЕВА

АНТОН ГЕОРГИЕВ АЛЕКСАНДРОВ

АНТОН МИЛЧОВ СТОЙЦОВ

АНТОНИО БОЖИДАРОВ ГРОЗДАНОВ

АНТОНИО ДИМИТРОВ ЙОРДАНОВ

АНТОНИЯ ГЕОРГИЕВА АРАНГЕЛОВА

АНТОНИЯ СТАНИМИРОВА ПЕТРОВА

АСЯ ВАЛЕНТИНОВА ДИМИТРОВА

АСЯ ЛЮБОМИРОВА МЕХАНДЖИЙСКА

АТАНАС АНГЕЛОВ АНГЕЛОВ

АТАНАС ДИМИТРОВ ИВАНОВ

АТАНАС ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

АТАНАС ПЕТРОВ ДЕЯНОВ

БЕТИНА СТАНИСЛАВОВА СОТИРОВА

БИЛЯНА ДИМИТРОВА МИТКОВА

БИЛЯНА ПЕТРОВА ТРАЙКОВА

БИСЕР КОСТАДИНОВ МИХАЙЛОВ

БИСЕРКА НИКОЛОВА СТОИЛОВА

БЛАГОВЕСТ ПЛАМЕНОВ БОБОЦЕВ

БЛАГОЙ АТАНАСОВ БОБОЦЕВ

БОГОМИЛ АНТОНИЕВ ГРОЗДАНОВ

БОГОМИЛ КОСТАДИНОВ ЗЛАТАНОВ

БОЖИДАР БОГОМИЛОВ ЗЛАТАНОВ

БОЖИДАР ВЕСЕЛИНОВ ДРАГАНОВ

БОЖИДАР ПАНАЙОТОВ ГРОЗДАНОВ

БОЙКО ГЪЛЪБОВ ВИДЕЛОВ

БОЙКО СТОИЛОВ ИВАНОВ

БОНЧО ДИМИТРОВ ИВАНОВ

БОРИС ИВАНОВ МИТЕВ

БОРИС ХРИСТОВ ЗАХАРИЕВ

БОРИСЛАВ НЕНЧЕВ НЕНЧЕВ

БОРИСЛАВ СТОЯНОВ ЛАСКОВ

БОРЯНА СТОЯНОВА СТОЙНОВА

БОЯН ГЕОРГИЕВ БОЯНОВ

БОЯН ГЕОРГИЕВ СТОЙНОВ

ВАЙДА НЕЗИР КАНДЖЕВА

ВАЛЕНТИН ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАЛЕНТИН РАДОСЛАВОВ МИТРЕВ

ВАЛЕНТИН СТОИЛОВ ДИМИТРОВ

ВАЛЕНТИН ТАНЕВ ГЬОНЕВ

ВАЛЕНТИНА ВАЛЕНТИНОВА ГРИГОРОВА

ВАЛЕНТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА

ВАЛЕНТИНА САЛАДИНОВА АТАНАСОВА

ВАЛЕНТИНА СПАСОВА СВИЛЕНОВА

ВАЛЕРИ ГЕОРГИЕВ ЦВЕТАНОВ

ВАЛЕРИ ИСТИЛЯНОВ СПАСОВ

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА

ВАНЯ ИЛИЕВА ТЕРЗИЙСКА

ВАНЯ СЛАВЧОВА ЦВЕТАНОВА

ВАНЯ СПАСОВА СТОИЛОВА

ВАСИЛ ЕМАНУИЛОВ ДЕСПОТОВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛ ИВАНОВ ИЛИЕВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ СТОЯНОВ ПЕТКОВ

ВАСИЛЕНА ИСТИЛЯНОВА НИКОЛОВА

ВАСИЛКА ВЛАДИМИРОВА МИТРЕВА

ВАСИЛКА ИСПИРИДОНОВА НИКОЛОВА

ВАСИЛКА ПАВЛОВА СТОЕВА

ВАСИЛКА СЛАВЕЙКОВА МИТРЕВА

ВАСКО ЛЮБЕНОВ ЛАЗАРОВ

ВЕНЕТКА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

ВЕНЕТКА СТОЙЧЕВА ПАВЛОВА

ВЕНЦИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

ВЕНЦИСЛАВ ЦВЕТАНОВ НИКОЛОВ

ВЕРА ВЕЛИНОВА ЗАФИРОВА

ВЕРА ЙОРДАНОВА КАРАМАТОВА

ВЕРКА ИГНАТОВА ТРЕНЧЕВА

ВЕСЕЛИН ДРАГАНОВ МИТЕВ

ВЕСЕЛИН ПЕТРОВ ЦЕНЕВ

ВЕСЕЛИН ЦВЕТАНОВ ДРАГАНОВ

ВЕСКА ХРИСТОВА СОТИРОВА

ВИКТОР КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ

ВИКТОР СТОЙЧОВ ПЕНЕВ

ВИКТОРИЯ АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВА МИХАЙЛОВА

ВИКТОРИЯ НИКОЛОВА АНГЕЛОВА

ВИКТОРИЯ СТЕФАНОВА СТОЯНОВА

ВИОЛЕТА ЛЮБЧОВА СТОЙКОВА

ВИОЛЕТА МАНОЛОВА ПЕТРОВА

ВИОЛЕТА СЛАВКОВА СПАСОВА

ВИОЛЕТА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

ВИОЛЕТКА ДОБРЕВА ХРИСТОСКОВА

ВИТАН АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ

ВЛАДИМИР ИСТИЛЯНОВ СПАСОВ

ВЛАДИМИР МОМЧИЛОВ ТРАЙКОВ

ВЛАДИМИР ТОНИЕВ ХРИСТОВ

ГАЛЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АРАНГЕЛОВ

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ АСПАРУХОВ МАЛИНОВ

ГЕОРГИ БОЯНОВ ЛАСКОВ

ГЕОРГИ БОЯНОВ СТОЙНОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ КОВАЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ СТАНКОВ

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ МАРИНКОВ

ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ МИТРЕВ

ГЕОРГИ МИНЧЕВ МИНЧЕВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ НИКОЛОВ СТОЯНОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ФИЛЕВ

ГЕОРГИ СЛАВКОВ РУСИНОВ

ГЕОРГИ СТЕФАНОВ КИКОВ

ГЕОРГИ СТОЯНОВ АЛЕКСАНДРОВ

ГЕОРГИ ЦВЕТАНОВ ГЕШЕВ

ГЕОРГИ ЦВЕТКОВ МАРИНКОВ

ГЕРГАНА ГЕОРГИЕВА ДЕСПОТОВА

ГЕРГАНА ПАНКОВА БОЖИЛОВА

ГЕРИ ЛЮБОМИРОВА ЗАШЕВА

ГРИГОР ДОБРЕВ СВИЛЕНОВ

ГРОЗДАН ИВАНОВ ГЕНОВ

ГЪЛЪБ БОЯНОВ ВИДЕЛОВ

ДАНАИЛ ВИТАНОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНАИЛ ДИМИТРОВ СПАСОВ

ДАНАИЛ СТОИЛОВ ПАВЛОВ

ДАНАИЛ СТОЯНОВ ИГНАТОВ

ДАНИЕЛ ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ

ДАНИЕЛ ТРАЙКОВ ЛЮТАКОВ

ДАНИЕЛА БОРИСОВА ЯНКОВА

ДАНИЕЛА ВЕСЕЛИНОВА ГЕОРГИЕВА

ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА НИКИФОРОВА

ДАНИЕЛА ГРИГОРОВА СВИЛЕНОВА

ДАНИЕЛА ИЛИЕВА ПЕТРОВА

ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ХРИСТОВА

ДАНИЕЛА ЦВЯТКОВА ВЕЛЧЕВА

ДАРИНКА СПАСОВА МИНЕВА

ДАФИНКА ГЕОРГИЕВА КОСТОВА

ДАФИНКА ПЕТРОВА МИТЕВА

ДЕМИР ЛЮБОМИРОВ АСЕНОВ

ДЕНИС РАДОСЛАВОВ МИТРЕВ

ДЕСИСЛАВА ВАСИЛЕВА АНГЕЛОВА

ДЕСИСЛАВА ВЕСЕЛИНОВА МИТРЕВА

ДЕСИСЛАВА ДОБРИНОВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА ИВАНОВА КИРИЛОВА

ДЕСИСЛАВА КИРИЛОВА МИНЕВА

ДЕСИСЛАВА СЕДЕФЧОВА ИВАНОВА

ДЕСИСЛАВА СТОЯНОВА СВИЛЕНОВА

ДЕСИСЛАВА СТРАХИЛОВА МАЛИНОВА

ДЕСИСЛАВА ТОДОРОВА ДОБРИНОВА

ДЕЯН СЛАВЧЕВ ДЕЯНОВ

ДЖУЛИЯ ЗАХАРИЕВА ДОБРЕВА

ДИАНА ВАСКОВА ЛАЗАРОВА

ДИАНА ЛЮБЕНОВА МИХАЙЛОВА

ДИАНА РАЙКОВА МИТЕВА

ДИАНА СПАСОВА НИКОЛОВА

ДИАНА СТАМЕНОВА МАНОЛОВА

ДИЛЯНА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

ДИМАНА ВЛАДИМИРОВА ЛАСКОВА

ДИМАНКА ВЕСЕЛИНОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРА АТАНАСОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНА АСПАРУХОВА МИХАЙЛОВА

ДИМИТРИНА ДИМОВА ДИМИТРОВА

ДИМИТРИНКА НИКОЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТЪР АТАНАСОВ АНГЕЛОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ СИМЕОНОВ

ДИМИТЪР ВЕЛЧЕВ МАНОЛОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ МИХАЙЛОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ АТАНАСОВ

ДИМИТЪР КРУМОВ СПАСОВ

ДИМИТЪР ЛЮБЕНОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР МАКСИМОВ ЗЛАТАНОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ МИНЕВ

ДИМИТЪР СТОИЛОВ ИВАНОВ

ДИМИТЪР ЯНКОВ ПАВЛОВ

ДИМКА СТАНКОВА ДИМИТРОВА

ДОБРИН ИЛИЕВ ИВАНОВ

ДОБРИН СЛАВКОВ ИВАНОВ

ДОБРОМИР СТОЯНОВ ДИМИТРОВ

ДОНКА ИВАНОВА КИКОВА

ДОРА ГРИГОРОВА ЙОТОВА

ДРАГА АРАНГЕЛОВА МАЛИНОВА

ДРАГАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ДРАГАНА НИКОЛОВА ДИМИТРОВА

ДРАГОМИР ВЕСЕЛИНОВ ДРАГАНОВ

ЕВГЕНИ ИВОВ КАНДЬОВ

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ВЛАДИМИРОВА

ЕВДОКИЯ ИСТИЛИЯНОВА КОЛЕВА

ЕВЕЛИНА КИРИЛОВА ХРИСТОВА

ЕВЕЛИНА ПАВЛОВА ДИМИТРОВА

ЕВТИМ АТАНАСОВ ДЕЯНОВ

ЕДИТ СТЕФАНОВА САПУНОВА

ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ДОБРИНОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНА ИВАЙЛОВА ЦОНОВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА АЛЕКСИЕВА

ЕЛЕНА ХРИСТОВА СПАСОВА

ЕЛЕНКА ЗЛАТКОВА ДИМИТРОВА

ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА КОСТОВА

ЕЛЕНКА СТОЯНОВА СТОЙНОВА

ЕЛЕНКА ЦВЕТАНОВА ЗАШЕВА

ЕЛИНА ПЕТРОВА МИТРЕВА

ЕЛИНКА ПАВЛОВА ЗЛАТКОВА

ЕЛИЦА ПЛАМЕНОВА СТЕФАНОВА

ЕЛИЦА СТОЯНОВА КОВАЧЕВА

ЕЛКА СТАМЕНОВА МИТРЕВА

ЕМИЛ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ВЛАДИМИРОВ

ЕМИЛ ЕМИЛОВ ЕНЕВ

ЕМИЛ ИВАНОВ ЕНЕВ

ЕМИЛ СТОИМЕНОВ АРАНГЕЛОВ

ЕМИЛ ЦВЕТКОВ СПАСОВ

ЕМИЛИЯ БОРИСОВА ИВАНОВА

ЕМИЛИЯ МЕТОДИЕВА ЖИВКОВА

ЕМИЛИЯ ЦВЕТКОВА КОСТОВА

ЕМИЛИЯН ЙОРДАНОВ СТАМОВ

ЕРИНА БОРИСОВА БОРИСОВА

ЖЕНЕТА СТЕФЧОВА СТАМОВА

ЖИВКА ПЕТКОВА ТАНЕВА

ЖИВКО ПАНАЙОТОВ МИЛЕВ

ЖИВКО ТОДОРОВ КИРИЛОВ

ЗАХАРИНА САВОВА БЪРЗЕВА

ЗАШО КИРИЛОВ ЛАСКОВ

ЗВЕЗДЕЛИНА БОРИСОВА ЛАСКОВА

ЗДРАВКА ВЕНЦИСЛАВОВА ИВАНОВА

ЗДРАВКА ПЕТРОВА ЗАХОВА

ЗДРАВКО АНГЕЛОВ ЛАСКОВ

ЗДРАВКО НЕДКОВ АНАСТАСОВ

ЗЛАТКА СТОЙНОВА ПЕТРОВА

ЗОРНИЦА ВЕСКОВА ИВАНОВА

ЗОЯ АСЕНОВА НАЙДЕНОВА

ИВАЙЛО КИРИЛОВ АЛЕКСИЕВ

ИВАЙЛО НИКОЛАЕВ ИВАНОВ

ИВАН АНГЕЛИНОВ ПОПОВ

ИВАН АНГЕЛОВ АРАНГЕЛОВ

ИВАН БОРИСОВ МИТЕВ

ИВАН БРАНКОВ АТАНАСОВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ИВАНОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КОВАЧЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ АНГЕЛОВ

ИВАН ДИМИТРОВ СТОЕВ

ИВАН ДРАГАНОВ ИВАНОВ

ИВАН КОСТАДИНОВ НИКОЛОВ

ИВАН ЛЮБОМИРОВ СТОИЦОВ

ИВАН МИТКОВ ПАУНОВ

ИВАН НЕНЧОВ СВИЛЕНОВ

ИВАН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН НИКОЛОВ ГЕТОВ

ИВАН СТОЕВ КИРИЛОВ

ИВАН ТОДОРОВ ЗАХОВ

ИВАН ХРИСТОВ ИВАНОВ

ИВАН ХРИСТОВ ПАВЛОВ

ИВАНКА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА МИНЕВА

ИВАНКА АНГЕЛОВА ТАНЕВА

ИВАНКА АТАНАСОВА ТАНЕВА

ИВАНКА ВАЛЕНТИНОВА ГЕОРГИЕВА

ИВАНКА ВЕЛКОВА ПЕНЕВА

ИВАНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ИВАНКА ЛЮБЧОВА АНДОНОВА

ИВАНКА РУСАНОВА ЛАСКОВА

ИВАНКА СЛАВЕВА ТАНЕВА

ИВАНКА СТОЯНОВА АНГЕЛОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ХРИСТОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ЦВЕТКОВА ГЕОРГИЕВА

ИВЕЛИНА АНДРЕЕВА БОГДАНОВА

ИВЕЛИНА ГАНЧЕВА КОЛЕВА

ИВО ТОДОРОВ ДОБРИНОВ

ИЛИАНА ГЕОРГИЕВА ЧАКЪРОВА

ИЛИЯ АНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

ИЛИЯ МАНОЛОВ НИКОЛОВ

ИЛИЯН ЕМИЛОВ СОЛАКОВ

ИЛИЯНА ЕМИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ИЛКО ВАЛЕНТИНОВ ТОДОРОВ

ИМЕЛКА АТАНАСОВА ТОДОРОВА

ИМЕЛКА ЛАЗАРОВА МИТРЕВА

ИРЕНА ЕМИЛОВА АРАНГЕЛОВА

ИРЕНА МИХАЙЛОВА МИЛЕВА

ИРИНА ИВАНОВА СВИЛЕНОВА

ИСТИЛЯН ВЛАДИМИРОВ СПАСОВ

ЙОАНА СТОЯНОВА ЗАХАРИЕВА

ЙОНКА НАЙДЕНОВА НЕДКОВА

ЙОРДАН ДИМИТРОВ ТАНЕВ

ЙОРДАН МИЛЧОВ БОЖИЛОВ

ЙОРДАН СТОЙНОВ СТОЙНОВ

ЙОРДАН СТОЯНОВ ПАНЕВ

ЙОРДАН ТРЕНДАФИЛОВ БОЖИЛОВ

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МИЛЕВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА МИТРЕВА

ЙОРДАНКА ГРИГОРОВА ЛЮТАКОВА

ЙОРДАНКА ХРИСТОВА ХРИСТОСКОВА

ЙОСКО СТОИМЕНОВ АТАНАСОВ

ЙОТО КИРИЛОВ ЙОТОВ

КАЛИН РУМЕНОВ БОРИСОВ

КАЛИНА ЙОРДАНОВА СТОЙЧЕВА

КАЛИНКА ЖИВКОВА МИТОВА

КАЛИНКА СИМОВА ГЕНЕВА

КАЛИНКА СТОЙНОВА БОЖИЛОВА

КАМЕЛИА ИВАНОВА АРАНГЕЛОВА

КАМЕЛИЯ ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

КАМЕЛИЯ ХРИСТОВА СВИЛЕНОВА

КАТА ДАМЯНОВА ПЕТРОВА

КАТЯ ЙОТОВА ЙОТОВА

КЕРА МИХОВА РАЧЕВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ТАНЕВ

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ КИРИЛОВ

КИРИЛ ДИМИТРОВ МИНЕВ

КИРИЛ ЙОНКОВ ВАСИЛЕВ

КИРИЛ КОСТАДИНОВ БОРИСОВ

КИРИЛ ПЕТРОВ ЛАЗОВ

КОСТАДИН ПАВЛОВ ЗАРЧОВ

КОСТАДИН СТОЮВ МИХАЙЛОВ

КРАСИМИР АЛЕКСАНДРОВ ПЕТРОВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ ЗАХАРИЕВ

КРАСИМИР АНГЕЛОВ СТОЯНОВ

КРАСИМИР ВЛАДИМИРОВ МИТРЕВ

КРАСИМИР ИВАНОВ НИКИФОРОВ

КРАСИМИР ИЛИЕВ СТОИЛОВ

КРАСИМИР МАРИНОВ ХРИСТОВ

КРАСИМИР НИКОЛАЙЧЕВ МИХАЙЛОВ

КРАСИМИР СТОЯНОВ БЛАГОЕВ

КРАСИМИР СТОЯНОВ МИТРЕВ

КРАСИМИРА ЗАШЕВА ГЕТОВА

КРАСИМИРА СТОЕВА МИТРЕВА

КРАСИМИРА ХРИСТОВА ВЕЛИЧКОВА

КРИСТИАН КИРИЛОВ ТАНЕВ

КРИСТИНА ВЕСЕЛИНОВА МАНОЛОВА

КРИСТИНА ЙОСКОВА УБЧЕВА

КРИСТИНА КИРИЛОВА МИНЕВА

КРИСТИЯН БИСЕРОВ МИХАЙЛОВ

КРИСТИЯН КОНСТАНТИНОВ ГРОЗДЕВ

КРИСТИЯН МИРОСЛАВОВ ТОДОРОВ

КРУМ ДИМИТРОВ СПАСОВ

КРУМ ОГНЯНОВ СТОЙНОВ

КРЪСТАНА ЙОРДАНОВА ЛАСКОВА

КРЪСТИНКА ТОДОРОВА СВИЛЕНОВА

КЪНЧО ГЕОРГИЕВ КЪНЧЕВ

ЛАЛКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ЛАРИСА ВАСКОВА ЛАЗАРОВА

ЛАТИНКА СПАСЕВА ДЕСПОТОВА

ЛАТИНКА СТАНИСЛАВОВА ВАСИЛЕВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА ПАВЛОВА

ЛИДКА ЙОРДАНОВА НИКОЛОВА

ЛИЛЯНА ГЕОРГИЕВА ГРОЗДАНОВА

ЛИЛЯНА ДИМИТРОВА ЗЛАТАНОВА

ЛИЛЯНА МИХАЙЛОВА ГЕОРГИЕВА

ЛИЛЯНА РУМЕНОВА ФИЛИПОВА

ЛИЛЯНА ЯНАКИЕВА ВЕЛИЧКОВА

ЛИЛЯНКА ВАСИЛЕВА ФИЛИПОВА

ЛУКО ЙОРДАНОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮБА АРАНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

ЛЮБЕН АЛЕКСАНДРОВ МИЛЕВ

ЛЮБОМИЛА ЛЮБЕНОВА СИМЕОНОВА

ЛЮБОМИР ВАЛЕРИЕВ ТОДОРОВ

ЛЮБОМИР ЕМИЛОВ ГЕОРГИЕВ

ЛЮБОМИР ИВАНОВ СТОИЦОВ

ЛЮБОМИР ИСПИРИДОНОВ СТОЙЦОВ

ЛЮБОМИР МАКСИМОВ ЗЛАТАНОВ

ЛЮБОМИР ЦВЕТАНОВ КОЛЕВ

ЛЮБОМИРА ВЛАДИМИРОВА ХРИСТОВА

ЛЮДМИЛ КИРИЛОВ АРСОВ

ЛЮДМИЛ СТОИМЕНОВ МИЛЕВ

ЛЮДМИЛА ИВАНОВА БОЖИЛОВА

ЛЮДМИЛА ЛЮ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ