Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2015

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.10.2015]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В ИЗБОРИТЕ ЗА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ И КМЕТОВЕ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 001

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНКА СТОЯНОВА ДИМИТРОВА

БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СИРАКОВ

ВАСИЛ РАЙЧОВ ДИМИТРОВ

ВАСИЛКА БОРИСОВА РАДЕВА

ВАСИЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

ВЕРА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

ВЕСЕЛКА ИВАНОВА МИТКОВА

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ АТАНАСОВ

ЕЛЕНКО ВАСИЛЕВ ДИМИТРОВ

ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА СИРАКОВА

ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ

ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ГЕРОВА

КАТЯ ЛЮБЧОВА КРЪСТАНОВА

ЛИЛИАНА НИКОЛАЕВА СОТИРОВА

МАРИАНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА

МАРИЯНА СИМЕОНОВА БОНЕВА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

ОГНЯН ИВАНОВ ДЖИКОВ

РАЙНА ЛАЗАРОВА ГЕНЧЕВА

РОСИЦА АСЕНОВА АТАНАСОВА

РОСИЦА СЛАВЕЙКОВА ИЛИЕВА

СЪБИН РАДОСЛАВОВ БОЖИЛОВ

ТАТЯНА СТОЯНОВА КИРИЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 002

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНГЕЛИНА АНГЕЛОВА МИНЕВА

ВЕРА БОРИСЛАВОВА БЕЛИЧАНСКА

ИВАЙЛО КИРИЛОВ КОЛЧЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ИВАН ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ

ИРИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА

ЛЮБЕН ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

МАЯ ЙОРДАНОВА ЛОЗАНОВА

МИРОЛЮБКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

НЕЛИ ПЕТРОВА ДЖОРОВА

СИЛВИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА

СНЕЖАНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

СТАНКО ДЕЛЧОВ ВУЧЕВ

СТОЯН НИКОЛОВ МИТЕВ

ТОДОРКА ИВАНОВА ВУЧЕВА

ТОНИ КИРИЛОВ ЙОРДАНОВ

ЦВЕТАНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА

ЯВОР БОЖИДАРОВ ФЕТФАДЖИЕВ

ЯНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 003

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АННА ПЕТРОВА ВЛАДОВА

АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛИЧАНСКА

ВЕНЕТКА СТОЯНОВА МИТЕВА

ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА

ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ СПАСОВ

ДАНИЕЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЛАДОВ

ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТЕВ

ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА БЕЛНЕЙСКА

ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА КРУШАРСКА

ЗЛАТКА АСЕНОВА ДАНКОВА

ИВАН БОРИСОВ ПАШУНОВ

ИВАН ЗАХАРИЕВ ЛОЗАНОВ

ИВАН КИРИЛОВ КРУШАРСКИ

ИЛИН ЙОСИФОВ ИЛИЕВ

ИРИНА ЛЮБЕНОВА ЛОЗАНОВА

ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КЛИСАРСКА

ЙОРДАНКА ЖИВКОВА МИРОЛЮБОВА

КИРИЛ ГЕОРГИЕВ КРУШАРСКИ

ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПОПОВ

ЛЮДМИЛА ДИМИТРОВА АНГЕЛОВА

МАРИАНА ПЕТРОВА КЛИСАРСКА

ОЛЕГ ИВАНОВ СТОЯНОВ

ПАУНКА БОРИСОВА АРНАУТСКА

СВЕТЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

СВЕТЛА СТОЯНОВА МИРОЛЮБОВА

СОНЯ ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ХРИСТО СТЕФАНОВ КЛИСАРСКИ

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ПАШУНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 004

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНА МИХАЙЛОВА ИВАНОВА

БОЖИДАРКА ТРОЯНОВА ПАВЛОВА

БОЙЧО ГЕОРГИЕВ ЧАЛЕВ

ВЯРА ХРИСТОВА КОЛЧЕВА

ГЕОРГИ АСЕНОВ БЕЛЧИНОВ

ЙОРДАН КИРИЛОВ ЦИНЦАРСКИ

ЙОРДАН СЛАВЕЕВ ЧЕПИЛОВ

НЕДЯЛКА ПЕТКОВА БЕНГТСОН

СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

СИЛВАНА ГЕОРГИЕВА ТОДОРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 005

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАМОВ

АНГЕЛ ПЕТРОВ ГАЛЕВ

БОЙКА СТАМОВА МИТЕВА

БОРЯНА ГЕОРГИЕВА ПАНДЕЗОВА

ВАЛЕНТИНА ХРИСТОВА СПАСОВА

ВАСИЛ СТОЯНОВ РАДЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ЙОРДАНОВ СИМЕОНОВ

ВЕРКА ЗАПРЯНОВА ШКОДРОВА

ВЕСЕЛИНА ЦВЕТАНОВА РУСИНОВА

ДОНКА ВЕЛКОВА РАДЕВА

ЕВГЕНИЯ ЦВЕТАНОВА РУСИНОВА

ИВАН ЗАХАРИНОВ ИВАНОВ

ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

ЛЮБЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

МАРГАРИТА СТЕФАНОВА КАЙМАКЧИЙСКА

МАРИЯ ИВАЙЛОВА ЕВСТАТИЕВА

МЕТОДИ СВЕТОЗАРОВ СТОЙЧЕВ

МИГЛЕНА ЙОРДАНОВА СИМЕОНОВА

МИЛЕНА ВАСИЛЕВА НИШИДА

МИЛКА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

МИРОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

МИРЧО ЛЮБЧОВ КОЛЧЕВ

НЕЛИ ЛЮБЕНОВА ДИНЧОВА

ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СЪБЕВ

РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

РУМЕН ЦВЕТАНОВ ТЪРКАЛАНОВ

РУМЯНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА

СЛАВЕЙКО ПЕТРОВ СПАСОВ

ХРИСТО ВЛАДОВ МИТЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 006

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АДРИАНА ХРИСТОВА ВЛАДОВА

АНАНИ БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ

АНКА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА

АНТОАНЕТА ГЕОРГИЕВА ЙОВКОВА

АНТОНИЯ СТОЯНОВА ГЕНОВА

АТАНАС СТОЯНОВ КУСЕРОВ

БОНЧО ЖИВКОВ АСЕНОВ

БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОЛЕВ

ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

ГАЛЯ КИРИЛОВА ЮРУКОВА

ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ

ДЕНИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

ЕКАТЕРИНА ВАСКОВА МЛАДЕНОВА

ЕКАТЕРИНА ЖИВКОВА РАБЕНЩАЙНЕР

ЕЛЗА ИВАНОВА НЕДКОВА

ЕМИЛИЯ ВЛАДИМИРОВА СТАЙКОВА

ЖИВКО МЕТОДИЕВ СТОЯНОВ

ЗОРКА ЙОРДАНОВА КОЛЧЕВА

ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ИВАНКА РАЙЧОВА ДАМЯНОВА

ЙОРДАН ВЕЛКОВ ТОДОРОВ

МАРИАНА СТОЯНОВА ТОДОРОВА

МАРИЕЛА БОЙКОВА КЕРЕЗОВА

МАЯ ДИМИТРОВА ХАДЖИПЕТКОВА

МЕТОДИ СТОИМЕНОВ ДАМЯНОВ

МИТКО АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ

НАДКА АТАНАСОВА МИТЕВА

НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ ИСТИЛИЯНОВ

НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИТКОВ

ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛЮНГОВ

РАЙНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

РОЗА АНГЕЛОВА ГОВЕДАРОВА

РОСИЦА БОГОМИЛОВА БАТАШКА

РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИТКОВА

РУМЯНА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА

СТЕФАН ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЙСКИ

СТЕФАН СВЕТЛОЗАРОВ ГОВЕДАРОВ

СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ ИЛЧОВ

ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КУСЕРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 007

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

ВАЛЕНТИН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ

ВЕНЦИСЛАВ БОЙКОВ ТРЕНДАФИЛОВ

ГИНКА ЖИВКОВА КАЦАРОВА

ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

ДЕСИСЛАВА БОЙКОВА МАРКОВА

ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

ЕМИЛ НЕДКОВ ПЕТРОВ

ИЗАБЕЛ ЛЮБОМИРОВА ШВЕЦ

ИЛИЯН ЛЮБОМИРОВ ГРЪНЧАРОВ

ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ЦЕРОВСКА

МАГДАЛИНА ХРИСТОВА ПОПОВА

МАРИАНА ЛЮБЧОВА ЧАМУРЛИЙСКА

МАРТИНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА

МИЛЕНА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА-БАРБИЕ

НАДЕЖДА КИРИЛОВА ПЕНЧЕВА

ПЛАМЕН ИВАНОВ ПЕНЧЕВ

СТЕФАН СТОЯНОВ ЦЕРОВСКИ

СТОЯН СТЕФАНОВ ЦЕРОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 008

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛБЕНА ПЕТРОВА СТЕФАНОВА-ПРИСТЕР

ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ БИЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНКУЛОВ

ГЕРГАНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ТОШЕВА

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ДРАНДИЙСКИ

ЗЛАТАН НИКОЛОВ СТАМОВ

ЗЛАТИНА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ИСКРА СТОЯНОВА ВАКАРЕЛИЙСКА

ЙОРДАНКА БОРИСОВА НИКОЛОВА

КАМЕЛИЯ МАКСИМОВА ДИМОВА

КРАСИМИР СТЕФАНОВ АНГЕЛОВ

КРИСТИНА ИВАНОВА ЧИКУГО

ЛЮДМИЛА БОРИСЛАВОВА ЯНИНСКА

НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛЕВ

СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БИЧЕВА

СЛАВКА ПЕТРОВА СТАМОВА

СТЕФКА НИКОЛАЕВА НЕШЕВА

ХРИСТО БОРИСЛАВОВ БИЧЕВ

ЧАВДАР БОГДАНОВ СТАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 009

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕН ЯНЕВ КИСИМОВ

АСЕН ИВАНОВ ЙОРДАНОВ

ВИКТОР СТОЯНОВ ДОНЕВ

ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАНДЖИЧКА

ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИТКОВ

ЕМИЛИЯ ВАСКОВА ЦЕНКОВА

ИРЕНА ЮРИЙ КОРЖЕВСКАЯ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ СЕСТРИМСКИ

МАГДЕЛЕНА НИКОЛОВА АНДРЕЕВА

МАЛИНКА СТОЯНОВА ЦУПАРСКА

НИКОЛАЙ ЮРЕВИЧ КОРЖЕВСКИЙ

НИКОЛЕТА КЛЯНТИЕВА КАРАМФИЛОВА

ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

СПАС ГЕОРГИЕВ НЕНОВ

ЮЛИЕТА ЙОРДАНОВА РАДОСЛАВОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 010

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИВАН ПЕТРОВ ВЪРТИЙСКИ

МАРИНЧО ЖИВКОВ ХРИСТОВ

РАДОСТИНА ЛЮБОМИРОВА АНДОНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 011

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АСЕН САШОВ МЕТОДИЕВ

БОЙКО ГЕОРГИЕВ МЕТОДИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 012

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АНГЕЛ ЮРИЕВ МОМЧИЛОВ

АНДРЕЙ СЛАВЕВ БОТЕВ

БОЙКО АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ

ЖИВКО ИВАНОВ МЕТОДИЕВ

САДКО СТРАХИЛОВ СТРАХИЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.МИРОВО, кметство ..............................., секция № 013

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИВЕТА ПЛАМЕНОВА БОНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.СТАМБОЛОВО, кметство ..............................., секция № 014

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕНЕТА НИКОЛОВА НГАНДЬО

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ КОЛЧАКОВ

ИВАН ЖИВКОВ ЙОРДАНОВ

КЕШИА ЖЕСИКА НГАНДЬО

СТЕФАНИ ШАНИС НГАНДЬО

ФИЛИП РОЛАНД НГАНДЬО

ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЙСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ЧЕРНЬОВО, кметство ..............................., секция № 015

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ИЛИЯНА КИРИЛОВА ИВАНЧЕВА

РАДОСВЕТА БОРИСОВА БОЖКОВА

ТИНКА ЙОРДАНОВА БОНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ПОЛЯНЦИ, кметство ..............................., секция № 016

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАЛЬОВ

РУМЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ВЕНКОВЕЦ, кметство ..............................., секция № 017

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕШЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.БОЕРИЦА, кметство ..............................., секция № 018

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ЛИЛЯНА ИВАНОВА ХРИСТОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ЖИВКОВО, кметство ..............................., секция № 019

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

КИРИЛ ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

МАЯ СЛАВЕЙКОВА ПАШКУРОВА

ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ПОПОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ВЕРИНСКО, кметство ..............................., секция № 020

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ГЕОРГИ ВЕНЦИСЛАВОВ ГЕОРГИЕВ

ЗОЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ПАУНОВО, кметство ..............................., секция № 022

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АТАНАС СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.КОСТАДИНКИНО, кметство ..............................., секция № 023

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БОРИСЛАВ ЯСЕНОВ ТОДОРОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ВАКАРЕЛ, кметство ..............................., секция № 024

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ВАКАРЕЛ, кметство ..............................., секция № 025

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ВЕСКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

КОНСТАНТИН КРЪСТЕВ ПЕТРОВ

МИТРА СТОЯНОВА МАЛЧЕВА

СТОЯН ЗЛАТИНОВ МАЛЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.ВАКАРЕЛ, кметство ..............................., секция № 026

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ИСКРОВСКИ

КОСТАДИН ПАВЛОВ ЗАРЧОВ

НАТАЛИЯ МИХОВА ГЕОРГИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.БЕЛИЦА, кметство ..............................., секция № 028

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

СТОЯН СТОЙНОВ МИТЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място С.МУХОВО, кметство ..............................., секция № 029

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

ДИМИТЪР БОЖИНОВ БЪРЗАКОВ

ЛУКА СТОЯНОВ МУХОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци в изборите за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

Област СОФИЙСКА, община ИХТИМАН,

населено място ГР.ИХТИМАН, кметство ..............................., секция № 030

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Собствено, бащино и фамилно име

-----------------------------------------------------------------------------------------------

БИСЕР РОЗИН НИКОЛОВ

БОРИСЛАВ ЯНКОВ СТОИЛОВ

ВАСИЛ ЯНКОВ ПАЗАРОВ

ЛИЛЯНА АЛЕКСАНДРОВА ДАНЧОВА

ШИБИЛ ЯКИМОВ ДАНКОВ

ЯНКО ВАСИЛЕВ МЕТОДИЕВ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ