Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2015

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[16.09.2015]

ЗАПОВЕД №1162/14.09.2015

Заповед във връзка с провеждане на избори за общински съветници и кметове на 25 октомври 2015г. и на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА във връзка с Решение № 2095-МИ от 10.09.2015г. на ЦИК

І. О П Р Е Д Е Л Я М:

1.Местата за поставяне на плакати и други агитационни материали по време на предизборната кампания от партии , коалиции и инициативни комитети , както следва: За град Ихтиман :

 Прозорците на читалище “Слънце” – откъм площада;

За кметствата:

Белица - Клуб запасни офицери

Бузяковци - на гърба на магазина на РПК

Вакарел - съоръжения на електропреносната мрежа

Костадинкино - магазин РПК

Пауново - магазин РПК

Борика - съоръжения на електропреносната мрежа

Веринско - магазин РПК

Живково - клуб пенсионер

Боерица - магазин РПК

Венковец - врата до магазина на РПК

Полянци - магазин РПК

Черньово - магазин РПК

Стамболово - читалището

Мирово - магазин РПК

Мухово - магазин РПК

2..Предизборната кампания в изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г. се открива на 25.09.2015 г. (30 дни преди изборния ден) и приключва в 24,00 ч. на 23 октомври 2015 г.

3. Предизборната кампания се води на български език.

4. Агитационни материали могат да се поставят на сгради, огради и витрини само след разрешение на собственика или управителя на имота.

ІІ. З А Б Р А Н Я В А М :

1. унищожаването и заличаването на агитационни материали, поставени по определения в Изборния кодекс ред, до приключване на изборите;

2. публикуването и излъчването на анонимни материали, свързани с предизборната кампания;

3. използването на агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите, частната, общинската и държавната собственост и безопасността на движението;

4. използването на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, честта и доброто име на кандидатите;

5. използването на държавния и общинския транспорт за предизборна агитация;

6. провеждането на предизборна агитация в държавни и общински учреждения, институции, държавни и общински предприятия и в търговски дружества с повече от 50 на сто държавно или общинско участие в капитала;

7. провеждането на предизборна агитация на работните места от лица на изборна длъжност в синдикалните и работодателските организации;

8. предизборна агитация 24 часа преди изборния ден и в изборния ден;

9. поставянето на агитационни материали на партии, коалиции и инициативни комитети в изборните помещения, както и на разстояние, по-малко от 50 метра от входа на сградата, в която е изборното помещение, през изборния ден и до края на гласуването;

10. в търговска реклама да се отправят политически внушения в полза или във вреда на една или друга партия, коалиция или инициативен комитет или кандидат.

ІІІ. З А Д Ъ Л Ж А В А М :

На основание чл.186,ал.3 от ИК , в срок до 7 дни след изборния ден (1 ноември 2015 г.), а когато на територията на общината се провежда втори тур - в срок до седем дни от датата на произвеждането му, партиите, коалициите и инициативните комитети да премахнат поставените от тях агитационни материали по повод на вече приключилите избори.

Копие от Заповедта да се връчи на представителите на политическите партии , коалиции и инициативните комитети в община Ихтиман , ОИК-Ихтиман , на всички кметове и кметски наместници и да се сведе до знанието на избирателите в общината чрез поставяне на информационното табло , публикувана на сайта на община Ихтиман и в информационния бюлетин .

КАЛОЯН ИЛИЕВ

Кмет

Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ