Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2015

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.10.2015]

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА ОТ ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г.

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 001 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОРИСЛАВ ВЛАДИМИРОВ СИРАКОВ

2. ВАСИЛКА БОРИСОВА РАДЕВА

3. ВАСИЛКА ИВАНОВА ХРИСТОВА

4. ВЕРА ДИМИТРОВА СОТИРОВА

5. ВЕСЕЛКА ИВАНОВА МИТКОВА

6. ИВАНКА ВЛАДИМИРОВА СИРАКОВА

7. ЙОРДАН ИВАНОВ ИЛИЕВ

8. ЙОРДАНКА СИМЕОНОВА ГЕРОВА

9. ЛИЛИАНА НИКОЛАЕВА СОТИРОВА

10. МАРИАНА ХРИСТОВА ЗЛАТЕВА

11. МАРИЯНА СИМЕОНОВА БОНЕВА

12. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ СОТИРОВ

13. СЪБИН РАДОСЛАВОВ БОЖИЛОВ

14. ТАТЯНА СТОЯНОВА КИРИЛОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 002 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВАСИЛ ГЕОРГИЕВ СТОИМЕНОВ

2. ИВАЙЛО КИРИЛОВ КОЛЧЕВ

3. ИВАН ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

4. ИВАН ДИМИТРОВ СТАМЕНОВ

5. ИРИНА КИРИЛОВА ТОШЕВА

6. МАЯ ЙОРДАНОВА ЛОЗАНОВА

7. МИРОЛЮБКА СТОЯНОВА ЯНЕВА

8. НЕЛИ ПЕТРОВА ДЖОРОВА

9. СИЛВИЯ РУМЕНОВА СТОЯНОВА

10. СНЕЖАНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА

11. СТАНКО ДЕЛЧОВ ВУЧЕВ

12. СТОЯН НИКОЛОВ МИТЕВ

13. ТОДОРКА ИВАНОВА ВУЧЕВА

14. ЦВЕТАНА ИВАНОВА КОЛЧЕВА

15. ЯНКА НИКОЛОВА ИЛИЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 003 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АННА ПЕТРОВА ВЛАДОВА

2. АТАНАС ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

3. ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БЕЛИЧАНСКА

4. ВЕНЕТКА СТОЯНОВА МИТЕВА

5. ВЕРА ВЕСЕЛИНОВА КОЛЕВА

6. ГЕОРГИ ЛОЗАНОВ СПАСОВ

7. ДАНИЕЛ АТАНАСОВ СТОЯНОВ

8. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ ВЛАДОВ

9. ДИМИТЪР ЙОРДАНОВ МИТЕВ

10. ЕЛЕНА ЗДРАВКОВА БЕЛНЕЙСКА

11. ЕЛИЗАБЕТА ИВАНОВА КРУШАРСКА

12. ИВАН БОРИСОВ ПАШУНОВ

13. ИВАН ЗАХАРИЕВ ЛОЗАНОВ

14. ИВАН КИРИЛОВ КРУШАРСКИ

15. ИРИНА ЛЮБЕНОВА ЛОЗАНОВА

16. ЙОРДАНКА ВАСИЛЕВА КЛИСАРСКА

17. ЛЮБЕН ДИМИТРОВ ПОПОВ

18. МАРИАНА ПЕТРОВА КЛИСАРСКА

19. ОЛЕГ ИВАНОВ СТОЯНОВ

20. СВЕТЛА СТОЯНОВА ВЕЛЕВА

21. ХРИСТО СТЕФАНОВ КЛИСАРСКИ

22. ЦВЕТАНКА БОРИСОВА ПАШУНОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 004 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОЖИДАРКА ТРОЯНОВА ПАВЛОВА

2. ГЕОРГИ АСЕНОВ БЕЛЧИНОВ

3. ЙОРДАН СЛАВЕЕВ ЧЕПИЛОВ

4. СВЕТЛА ГЕОРГИЕВА ГАНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 005 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ СТАМОВ

2. АНГЕЛ ПЕТРОВ ГАЛЕВ

3. БОЙКА СТАМОВА МИТЕВА

4. ВЕРКА ЗАПРЯНОВА ШКОДРОВА

5. ЖАНЕТА ЙОРДАНОВА СЪБЕВА

6. ИВАН ЗАХАРИНОВ ИВАНОВ

7. ЙОРДАН ДИМИТРОВ СТОИЛОВ

8. КАМЕЛИЯ ГЕОРГИЕВА ПОПОВА

9. ЛЮБЕН ХРИСТОВ ПЕТРОВ

10. МАРГАРИТА СТЕФАНОВА КАЙМАКЧИЙСКА

11. МЕТОДИ СВЕТОЗАРОВ СТОЙЧЕВ

12. МИЛКА МЛАДЕНОВА АНГЕЛОВА

13. МИРОСЛАВА ИВАНОВА ИВАНОВА

14. МИРЧО ЛЮБЧОВ КОЛЧЕВ

15. ПЛАМЕН ЙОРДАНОВ СЪБЕВ

16. РАДОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

17. РУМЯНА НИКОЛОВА ТРИФОНОВА

18. ХРИСТО ВЛАДОВ МИТЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 006 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АДРИАНА ХРИСТОВА ВЛАДОВА

2. АНАНИ БОРИСЛАВОВ КОЛЕВ

3. АНКА ДИМИТРОВА ГРЪНЧАРОВА

4. АТАНАС СТОЯНОВ КУСЕРОВ

5. БОРИСЛАВ НИКОЛОВ КОЛЕВ

6. ВЕНЦИСЛАВ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

7. ВЕРГИНИЯ ГЕОРГИЕВА НИКОЛОВА

8. ГАЛЯ КИРИЛОВА ЮРУКОВА

9. ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ВЕЛИЧКОВ

10. ДЕНИЦА БОРИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА

11. ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

12. ЕКАТЕРИНА ВАСКОВА МЛАДЕНОВА

13. ЕЛЗА ИВАНОВА НЕДКОВА

14. ЗОРКА ЙОРДАНОВА КОЛЧЕВА

15. ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

16. МИТКО АЛЕКСАНДРОВ СЛАВОВ

17. НАДКА АТАНАСОВА МИТЕВА

18. НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ МИТЕВ

19. НИКОЛАЙ ИВАНОВ МИТКОВ

20. ПЕТЪР ДИМИТРОВ ЛЮНГОВ

21. РАЙНА ЙОРДАНОВА КОЛЕВА

22. РОСИЦА БОГОМИЛОВА БАТАШКА

23. РОСИЦА ВАСИЛЕВА МИТКОВА

24. РУМЯНА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА

25. СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА ЮРУКОВА

26. СТЕФАН ИВАНОВ ДЕРМЕНДЖИЙСКИ

27. СТЕФАН СВЕТЛОЗАРОВ ГОВЕДАРОВ

28. СТОЯН ЙОРДАНОВ СТОЯНОВ

29. ХРИСТО ВАСИЛЕВ ИЛЧОВ

30. ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ

31. ЦВЕТАНКА ИВАНОВА КУСЕРОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 007 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ПОПОВ

2. ВАСИЛ ЙОРДАНОВ ЧЕЛЕБИЙСКИ

3. ДАНИЕЛА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

4. ЕВЕЛИНА ДИМИТРОВА ПЕНЧЕВА

5. ЕМИЛ НЕДКОВ ПЕТРОВ

6. ЛИЛЯНА АНГЕЛОВА ЦЕРОВСКА

7. МАГДАЛИНА ХРИСТОВА ПОПОВА

8. МАРИАНА ЛЮБЧОВА ЧАМУРЛИЙСКА

9. МАРТИНА КРАСИМИРОВА ГАНЧЕВА

10. НАДЕЖДА КИРИЛОВА ПЕНЧЕВА

11. СТЕФАН СТОЯНОВ ЦЕРОВСКИ

12. СТОЯН СТЕФАНОВ ЦЕРОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 008 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВЛАДИСЛАВ ХРИСТОВ БИЧЕВ

2. ГЕОРГИ ИВАНОВ ЯНКУЛОВ

3. ДИМИТРИНКА КИРИЛОВА ТОШЕВА

4. ЗЛАТАН НИКОЛОВ СТАМОВ

5. ИСКРА СТОЯНОВА ВАКАРЕЛИЙСКА

6. ЛЮДМИЛА БОРИСЛАВОВА ЯНИНСКА

7. НИКОЛАЙ ТРЕНДАФИЛОВ ВЕЛЕВ

8. СВЕТЛАНА ЙОРДАНОВА БИЧЕВА

9. СЛАВКА ПЕТРОВА СТАМОВА

10. ХРИСТО БОРИСЛАВОВ БИЧЕВ

11. ЧАВДАР БОГДАНОВ СТАМЕНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 009 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ГЕРГАНА АНГЕЛОВА КАНДЖИЧКА

2. ДИМИТЪР ВЛАДИМИРОВ МИТКОВ

3. ДИМИТЪР ХРИСТОВ КЕХАЙОВ

4. МАЛИНКА СТОЯНОВА ЦУПАРСКА

5. НИКОЛЕТА КЛЯНТИЕВА КАРАМФИЛОВА

6. ПЕТЬО ГЕОРГИЕВ КОЗАРЕВ

7. РАЙЧО ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ

8. ЮЛИЕТА ЙОРДАНОВА РАДОСЛАВОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 010 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ИВАН ПЕТРОВ ВЪРТИЙСКИ

2. МАРИНЧО ЖИВКОВ ХРИСТОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 012 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ЮРИЕВ МОМЧИЛОВ

2. АНДРЕЙ СЛАВЕВ БОТЕВ

3. БОЙКО АТАНАСОВ МЕТОДИЕВ

4. ЖИВКО ИВАНОВ МЕТОДИЕВ

5. САДКО СТРАХИЛОВ СТРАХИЛОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 013 населено място С.МИРОВО

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ИВЕТА ПЛАМЕНОВА БОНЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 014 населено място С.СТАМБОЛОВО

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АНГЕЛ ВЛАДОВ ИВАНОВ

2. ВЕСЕЛА НИКОЛОВА КИСИЛЯРСКА

3. ЦВЕТАНКА ЙОРДАНОВА ХАДЖИЙСКА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 015 населено място С.ЧЕРНЬОВО

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ИЛИЯНА КИРИЛОВА ИВАНЧЕВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 016 населено място С.ПОЛЯНЦИ

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР ИВАНОВ ГАЛЬОВ

2. РУМЕН ИВАНОВ СТОЯНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 019 населено място С.ЖИВКОВО

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ТЕОДОРА ПЛАМЕНОВА ПОПОВА

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 022 населено място С.ПАУНОВО

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АТАНАС СТОЙЧЕВ ИВАНОВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 024 населено място С.ВАКАРЕЛ

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ДИМИТЪР ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 025 населено място С.ВАКАРЕЛ

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. ВЕСКО ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

2. МИТРА СТОЯНОВА МАЛЧЕВА

3. СТОЯН ЗЛАТИНОВ МАЛЧЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 026 населено място С.ВАКАРЕЛ

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. АЛЕКСАНДЪР КОСТАДИНОВ ИСКРОВСКИ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 028 населено място С.БЕЛИЦА

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. СТОЯН СТОЙНОВ МИТЕВ

СПИСЪК НА ЗАЛИЧЕНИТЕ ЛИЦА

от избирателните списъци за произвеждане на национален референдум

на 25 октомври 2015 г.

(чл.39, ал.1 от ИК във вр. с параграф 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС)

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за Област СОФИЙСКА, Община ИХТИМАН,

секция № 030 населено място ГР.ИХТИМАН

адрес на избирателна секция ...............................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------

Име на гласоподавателя

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. БИСЕР РОЗИН НИКОЛОВ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ