Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Избори 2015

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.09.2015]

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК ЗА ПРОИЗВЕЖДАНЕ НА НАЦИОНАЛЕН РЕФЕРЕНДУМ НА 25 ОКТОМВРИ 2015 Г. (ПО ЧЛ.8,АЛ.2 И ЧЛ.4,АЛ.1 ОТ ЗПУГДВМС ВЪВ ВР.С ЧЛ.42,АЛ.1 ОТ ИЗБОРНИЯ КОДЕКС)

ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ)

за произвеждане на национален референдум на 25 октомври 2015 Г.

(по чл.8,ал.2 и чл.4,ал.1 от ЗПУГДВМС във вр.с чл.42,ал.1 от Изборния кодекс)

ИЗБОРЕН РАЙОН № 26 - СОФИЙСКИ

ОБЩИНА ИХТИМАН

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ИХТИМАН КМЕТСТВО ...................... СЕКЦИЯ № 001

Още информация вижте тук

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ