Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2016-0008
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание „Избор на изпълнител за предоставяне на консултантски услуги във връзка с кандидатстване, правни услуги по избор на изпълнители, управление и отчитане на проект „Основен ремонт/рехабилитация на обект: Общински път 82252 от разклона с път III-822- с.Живково - с.Боерица - с.Венковец - разклон с път III-822“, финансиран от Програма за Развитие на Селските Райони 2014-2020 г., включително подготовка на заявления за кандидатстване и заявки за плащане”
Дата на публикуване в профила на купувача 14.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 27.05.2016 до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите 30.05.2016 от 11:00ч.
Мястото на отваряне В заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор №60  12.09.2016 
2. Протокол №2  01.08.2016 
3. Протокол №3  01.08.2016 
4. Решение №871  01.08.2016 
5. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69а, АЛ. 3 ОТ ЗОП  15.07.2016 
6. Протокол 1  21.06.2016 
7. Разяснение 1  17.05.2016 
8. Решение  14.04.2016 
9. Обявление  14.04.2016 
10. Документация  14.04.2016 
11. Договор-проект  14.04.2016 
12. Образци  14.04.2016