Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2016-0006
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание „ИЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН, ВКЛЮЧВАЩ ЕКОЛОГИЧНА ОЦЕНКА (ЕО) И ОЦЕНКА ЗА СЪВМЕСТИМОСТ (ОС)”
Дата на публикуване в профила на купувача 13.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 26.04.2016 до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите 27.04.2016 от 10:30ч.
Мястото на отваряне В заседателната зала на ет. 4 в административната сграда на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор № 68  14.10.2016 
2. Протокол 2  26.08.2016 
3. Решение 979  26.08.2016 
4. Протокол 3  26.08.2016 
5. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69а, АЛ. 3 ОТ ЗОП  08.08.2016 
6. Протокол 1  14.06.2016 
7. Разяснение № 1 от 26.04.2016  26.04.2016 
8. Договор-проект  13.04.2016 
9. Документация  13.04.2016 
10. Обявление  13.04.2016 
11. Решение  13.04.2016 
12. Методика  13.04.2016 
13. Задание  13.04.2016 
14. Становище РИОСВ  13.04.2016 
15. Образци  13.04.2016