Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура с ID 666848

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2015-0003
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и повишаване на енергийната ефективност на сграда и съоръжения на корпус на МБАЛ Ихтиман ЕООД, в съответствие с извършеното обследване за енергийна ефективност и изработен инвестиционен проект по следните обособени позиции:
Обособена позиция № 1 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Стационар на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
Обособена позиция № 2 – Извършване на строително-монтажни работи за намаляване на вредните емисии и подобряване енергийната ефективност на сгради и съоръжения Сграда- Рентген и детско отделение на “МБАЛ – Ихтиман” ЕООД
Дата на публикуване в профила на купувача 14.05.2015
Идентификационен номер на възложителя с ID 666848
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 12.06.2015г. 17:00 часа
Публично отваряне на офертите 15.06.2015г. 10:00 часа
Мястото на отваряне гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123 в заседателната зала на 4 (четвърти) етаж, в административната сграда на община Ихтиман

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор №50  26.08.2015 
2. Договор №49  26.08.2015 
3. Протокол №2  03.08.2015 
4. Протокол №3  03.08.2015 
5. Решение  03.08.2015 
6. Решение 31.07  03.08.2015 
7. Уведомление отностно отваряне и оповестяване на ценовите оферти за участие  23.07.2015 
8. Протокол №1  06.07.2015 
9. Разяснение  29.05.2015 
10. Документация  14.05.2015 
11. Образци  14.05.2015 
12. КСС Рентген и Детско  14.05.2015 
13. КСС Стационар  14.05.2015 
14. Решение в АОП  14.05.2015 
15. Обавление в АОП  14.05.2015 
16. Проект на договор  14.05.2015