Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Профил на купувача

Информация за процедура

Възложител Община Ихтиман
Уникален номер в регистъра на АОП 00140-2016-0007
  Адрес в Регистъра на АОП »
Процедура Открита процедура
Описание „Рехабилитация и реконструкция на общинска пътна мрежа в община Ихтиман”
Дата на публикуване в профила на купувача 13.04.2016
Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие 26.04.2016 до 17:00ч.
Публично отваряне на офертите 27.04.2016 от 13:00ч.
Мястото на отваряне В заседателната зала на ет. 4 в административнатасградата на община Ихтиман, гр. Ихтиман, ул."Цар Освободител" №123

Документи към процедура

No. Име на документа Дата на публикуване в профила на купувача
1. Договор №64  26.09.2016 
2. Протокол 3  15.08.2016 
3. Решение №933  15.08.2016 
4. Протокол 2  15.08.2016 
5. СЪОБЩЕНИЕ ПО ЧЛ. 69а, АЛ. 3 ОТ ЗОП  26.07.2016 
6. Протокол № 1  24.06.2016 
7. Разяснение 1  18.05.2016 
8. Решение за промяна  14.04.2016 
9. Образци  13.04.2016 
10. Техническа спецификация  13.04.2016 
11. Методика  13.04.2016 
12. Договор-проект  13.04.2016 
13. Документация  13.04.2016 
14. Обявление  13.04.2016 
15. Решение  13.04.2016