Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[25.09.2017]

ПАЛЕНЕ НА СУХИ ТРЕВИ КАТО ПРЕДПОСТАВКА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАРИ. ПОЖАРНА ОПАСНОСТ И ПРОТИВОПОЖАРНИ МЕРКИ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ГОРИТЕ ОТ ПОЖАРИ

След почистване на дворовете и домовете ни остават много отпадъци, които най-често биват запалвани. Това е практика, за която много често хората не си дават сметка до какви последици би довела. Често дори не се замисляме, дали това е пожаробезопасно и пренебрегваме тази предпоставка за възникване на пожар.

Мерки при боравене с открит огън:

- Не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;

- В дворовете палете огън само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.). Не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;

- Никога не оставайте запаления огън без наблюдение!

- Да не се допуска деца да играят с огън и кибрит. При излети и посещения на местности в близост до полски и горски местности да не им се позволява да играят с огън.

- По време на пожароопасния сезон се забранява паленето на открит огън и извършването на огневи работи на разстояние, по-малко от 100 м. от границите на горските територии;

Особено опасни са запалванията на суха трева, която най-често е основният причинител за пожарите в горите. Тези пожари стават причина за унищожаването на иглолистни и широколистни горски масиви. Безотговорното палене на суха трева води до възникването на пожари и в зърнени и фуражни култури.

Отново напомняме на всички, че паленето на сухи треви и стърнища е абсолютно забранено, а на извършителите ще се търси най-строга административно-наказателна отговорност!

Н. Найденова,

мл. инсп. РСПБЗН - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ