Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[31.07.2017]

ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИБИРАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЖИТНИТЕ КУЛТУРИ И ГРУБИТЕ ФУРАЖИ

В разгазгара сме на жътвена кампания 2017 г. В тази връзка е необходимо да бъдат спазени няколко основни правила и изисквания при прибиране и съхранение на житните култури и грубите фуражи, а именно:

- при започване на жътвата житните култури се парцелират на площи за еднодневна работа с противопожарни ивици, широки не по-малко от 6 м, изпълнени чрез ожънване, отстраняване на сламата и изораване.

- пожарозащитните ивици се изпълняват и за отделяне на площите, засети с житни култури, от:

1. горски насаждения, сметища, пчелини, гробищни паркове и др.;

2. автомобилни пътища от републиканската и общинската пътна мрежа;

3. от огради на газоразпределителни и катодни станции, кранови възли и съоръжения на магистралните газопроводи, петролопроводи, газостанции, бензиностанции и други обекти.

- около съоръженията (стълбове, мачтови трафопостове и др.) на въздушните електропроводи, преминаващи над житни площи, се обособяват пожарозащитни ивици с широчина не по-малко от 6 м.

Важно е да се отбележи, че тези изискванията не се отнасят за участъци с площи по-малки от 100 дка, ако не граничат с други съседни житни блокове или с горски насаждения.

При жътва в площ над 100 дка се осигурява дежурство на трактор с водач с прикачен плуг с минимална широчина на захвата 1 м.

При складиране и/или съхраняване на открито в земеделските земи грубите фуражи (слама, сено и др.) се обособяват на фигури. Те се обособяват на групи върху терен, почистен от растителни остатъци, като разстоянието между фигурите е не по-малко от 15 м, а между групите е не по-малко от 50 м. Тези фигурите се обособяват на разстояние не по-малко от 10 м от пътища и 50 м от горски насаждения, като около тях се осигуряват пожарозащитни ивици с широчина най-малко 5 м. Машините и съоръженията за обработка на зърно и фуражи се разполагат на разстояние не по-малко от 10 м от обособените фигури с груби фуражи.

Н. Найденова,

мл. инспектор

РСПБЗН - Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ