Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.07.2017]

ПРОЕКТЪТ „ОБОСОБЯВАНЕ НА ЗОНА ЗА ОТДИХ И ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКА ПЛОЩАДКА В СЕЛО ЧЕРНЬОВО, ОБЩИНА ИХТИМАН” НА КМЕТСТВО ЧЕРНЬОВО Е ОДОБРЕН И ПОДПИСАН

На 23 юни бе подписан проект „Обособяване на зона за отдих и изграждане на детска площадка в село Черньово, община Ихтиман”, изготвен във връзка с националната кампания „ЗА ЧИСТА ОКОЛНА СРЕДА-2017 г.” на тема: „ОБИЧАМ ПРИРОДАТА – И АЗ УЧАСТВАМ” от Маргарита Каймакчийска, кмет на Кметство Черньо. Проектът има за цел да повиши екологичната култура на населението в община Ихтиман, по конкретно в с. Черньово. Проектът „Обособяване на зона за отдих и изграждане на детска площадка в село Черньово, община Ихтиман” на кметство Черньово е насочен пряко към жителите на селото и предвижда изграждането на едно красиво място за отдих, където жителите и гостите му ще могат да се срещат и контактуват по между си. Имайки в предвид, че на територията на селото до момента не е реализиран нито един проект за обособяване на кътчета и места за срещи и отдих, създаването на такова място е наистина необходимо и ще подобри значително жизнената среда на населението. Чрез реализирането на този проект, ще се създадат по-благоприятни условия за срещи и забавления на открито в свободното време на различни възрастови групи, живеещи в селото. Дейностите, които са предвидени да се извършат са: почистване, озеленяване и изграждане на детска площадка, както и на прилежащата й територия.

Общата цел е мобилизиране на населението в опазването на околната среда в с. Черньово и възпитание на подрастващите в любов към природата.

Специфичните цели на проекта са:

- Създаване на по-приятна, функционална и естетически оформена среда, имаща пряко отношение към жизнения комфорт на жителите;

- Развитие способността на местното население да опазва,развива и обогатява природната среда;

- Превръщане опазването на околната среда в инструмент за социална интеграция и местна идентичност;

- Разширяване екологичната конкурентноспособност на селото, развитие и обогатяване на местната природна среда, както и екологичната култура на местното население.

Основните задачи на проекта обхващат:

- Превенция на замърсяването на околната среда;

- Създаване и озеленяване на зона за отдих;

- Изграждане на детска площадка;

- Обединяването на максимален брой хора от село Черньово в действия за чиста околна среда.

Изпълнението на проектните дейности е насочено и към насърчаването на доброволен труд от живеещите в селото, от което зависи реализирането на проекта в правилна посока.

Настоящият проект предвижда почистване на терена в размер на 0,23 дка от битови и растителни отпадъци, озеленяване на 0,20 дка площ, поставяне на нови четири пейки и на четири броя кошчета за отпадъци.

Предвижда се изграждане на детска площадка и поставяне на нови детски съоръжения - люлка за деца до 3 г., люлка за деца от 3 г. до 12 г., детска беседка с пейка и още детско съоръжение.

С реализацията на дейностите, и привличане на доброволния труд и на подрастващите, ще се осъществи залесяване на почистени площи, създаване на зони за отдих, изграждане и монтиране на детски съоръжения, с което ще се подобрят условията на живот на населението в с. Черньово. Като резултат ще се постигне повишаване на екологичното самосъзнание и обогатяване на екологичната култура на населението, формиране на позитивна нагласа към природата, затвърждаване на умения и желание за опазване на околната среда. Ще се подобри моралният стандарт на хората, като нов начин да опазим природата.

За краен срок за реализация на всички дейности е посочен 30.11.2017 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ