Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.06.2017]

П О К А Н А

П О К А Н А

за публично обсъждане на отчета на „Бюджет 2016” на Община Ихтиман

На основание чл.140 ал.4 от Закона за Публичните финанси, Председателят на Общински съвет гр.Ихтиман отправя покана за участие в обществено обсъждане на:

Отчет за изпълнението на Бюджета за 2016 г. на Община Ихтиман.

Обсъждането ще се проведе на 06.07.2017 г. от 10 ,30 часа в заседателната зала на Общински съвет гр.Ихтиман

Отчетът за изпълнението на бюджета на Община Ихтиман е публикуван на интернет страницата на общината www.ihtiman-obshtina.com и ще е на разположение в Общински съвет гр.Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ