Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.06.2017]

ПРОТОКОЛ ОТ КОНКУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ ВЪТРЕШЕН ОДИТ” И ВЪТРЕШЕН ОДИТОР

ПРОТОКОЛ

ОТ КОНКУРС ЗА РЪКОВОДИТЕЛ ЗВЕНО „ ВЪТРЕШЕН ОДИТ” И ВЪТРЕШЕН ОДИТОР.

ДНЕС, 27.06.2017 г. се събра комисия, назначена със Заповед №665/ 13.06.2017 г. на кмета на Община Ихтиман, в състав:

Председател: 1. Петър Янински - Секретар;

и членове: 2.Беатриче Търнаджийска - Директор Дирекция „ОА”;

3.Анелия Иванова - финансов контрольор;

4.Иво Тодоров - адвокат;

5.Веска Ричева - главен експерт „ Човешки ресурси”.

Комисията единодушно реши конкурсът да бъде прекратен поради неявяване на кандидата.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ