Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[19.06.2017]

КОНКУРС

С П И С Ъ К

за допуснатите и недопуснатите кандидати

ЗА ДЛЪЖНОСТТА:

Ръководител звено „ вътрешен одит” и вътрешен одитор в звено за вътрешен одит

Въз основа на преценката конкурсната комисия реши:

а) Допуска до конкурс следните кандидати:

1. Анатоли Николов Ранчев

Посочените кандидати трябва да се явят на 27.06.2017 г. от 9:00 часа в сградата на Община Ихтиман, ет. 4 Заседателна зала за решаване на тест. Интервюто ще се състои от 14.30 ч..

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ