Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.05.2017]

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ПРАЗНУВА ДНЕС

„Уважаеми гости, колеги, родители и ученици,

Още в най-старите български ръкописни книги, запазени до днес е отбелязана паметта на светите братя – 14 февруари за Св.Кирил и 6 април за Св.Методий. За техния общ празник 11 май, най-ранният запазен спомен е от XII век. Тази дата се чества и през следващите векове като църковна прослава, а през годините на българското Възраждане се превръща в гражданско тържество, изразяващо духовните въжделения на българите за църковна и политическа независимост, просвещение и национално въздигане. Светите братя, създатели и разпространители на първата славянска азбука – глаголицата, са канонизирани като светци за превода и популяризирането на Библията на славянски език и за разпространението на християнството след славяните. Обявени са за покровители на Европа заедно със Св. Бенедикт от папа Йоан Павел II през 1980 г…”

С тържествена реч на директора г-жа Звезделина Разсолкова по случай патронния празник на образователната институция, бе открит вълнуващ празник днес. Тази година той бе отбелязан по малко по-различен начин, тъй като училището работи по дългосрочен проект с наименование „Твоят час”, по който деца и педагози влагат усилия от година. В речта си пред официалните гости: г-н Николай Кънчев, зам.-директор на издателство „Аз-буки”, г-н Николай Начев, председател на ОбС – Ихтиман, г-жа Даниела Митева, зам.-кмет на Община Ихтиман, г-жа Валентина Петрова, гл. експерт „Образование и здравеопазване”, г-жа Таня Йовчева,,директор на ОУ „Хр. Смирненски”, г-н Борис Аргиров, общински съветник, учители и специалисти, г-жа Разсолкова представи проекта, неговите цели и дейностите на различните шестнайсет групи. В постигнатите до момента резултати присъстващите се убедиха - бяха показани знания и подредена изложба на петте групи по интереси. В дванайсет от групите заниманията са по български език и литература, в четири – по математика.

Празникът започна със състезание на учениците от пети, шести и седми клас, които поставяха едни на други езикови задачи „Игри на думи”, посочваха любими свои произведения от литературата и проведоха играта „Познай автора и произведението”, рецитираха, отговаряха на гатанки, дори представиха драматизация на приказката „Хитър Петър и баницата” и баладата на Пенчо Славейков „Неразделни”. По-малките – от първи до четвърти клас - показаха подготвени от тях и учителите им празнични програми, в които имаше стихчета, песни, танци, приказни герои, детски игри, книжки и топки,балони. „Щом е празник – не може и без хубаво българско хоро! То ще бъде изпълнено от участниците в СИП „Народни танци и ромски фолклор” с ръководител г-жа Колева” – обяви водещата на събитието г-жа Зашева за финал, но след прозвучалите последни акорди, без да бъдат подканяни, на няколко хора се хванаха много ученици и техните учители.

Поздравителни адреси по случай празника на Основно училище „Св. Св. Кирил и Методий” бяха получени от г-н Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман и от директора на Национално издателство за образование и наука „Аз-буки” д-р Надя Кантарева-Барух.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ