Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[09.05.2017]

ВРЕМЕННИ ПРЕКЪСВАНИЯ НА ЕЛЕКТРОЗАХРАНВАНЕТО

Уважаеми клиенти,

ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти. Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други. Успешната реализация на тези мерки налага кратковременни прекъсвания на електрозахранването.

Във връзка с осъществяване на посочените по-долу планирани прекъсвания на електрозахранването на територията, обслужвана от ЧЕЗ, за периода 09 - 12 май 2017 г. включително, се налагат кратковременни оперативни превключвания с цел обезопасяване на съоръженията за работа, осигуряване на алтернативно захранване за част или всички засегнати клиенти и последващо включване на съоръженията, върху които са извършвани планирани дейности.

На 10.05.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Живково, Общ. Ихтиман

На 10.05.2017 г. /08:00 - 16:15 ч./ - Вакарел Дренов Рът махала Дренов Рът

На 10.05.2017 г. /09:00 - 16:15 ч./ - Ихтиман Алеко Константинов 11, 10, 18, 22, 27, 9а, 13, 14, 29, 21, 3, 1, 31, 5, 6, 8, 12, 28, 15, 23, 24, 25, 15 А, 16, 9, 26, 19, 2, 4; Александър Стамболийски 19, 23, 21, 1, 17, 13, 15, 2, 9, 7, 25; Генерал Гурко 27, 51; Димитър Попов 15, 11, 8а, 13, 16, 6, 1, 9, 2, 4, 8; Димитър Ралов 11, 2, 6, 3, 8, 4, 1, 9, 7, 5; Йордан Цонев 21, 33, 25, Уо, 38, 26, 35, 32, 36, 28, 29, 31, 27, 23, 24, 37, 22, 37 А, Стол; Крали Марко 19, 12, 3, 7, 15, 2, 10, 9, 5, 4; Местност Чикийца 112, Помпа; Отец Паисий 3, 5, 1, 9, 7; Пейо Яворов 53; Полковник Борис Дрангов 34, 27, 25, 38, 44, 42, 33, 31, 29, 40, 36; Шести Септември 1, 13

На 10.05.2017 г. /09:00 - 10:15 ч./ - Веринско 000182 ул.13 5; УПИ ІІІ-124, кв.6 УПИ IX-23, кв.13 УПИ Хvіі-131, кв.6 УПИ 11-316, УПИ ХІІ-16, кв.15, Агрс Ихтиман, вила, вила; Ихтиман; Извън Регулация/Ам Тракия/ 35; Пи 007083 М.Царчино

На 10.05.2017 г. /10:15 - 15:15 ч./ - Веринско ул.13 5; УПИ ІІІ-124, кв.6 УПИ IX-23, кв.13 УПИ ХVІІ-131, кв.6 УПИ 11-316, УПИ ХІІ-16, кв.15, Агрс Ихтиман, вила, вила

На 10.05.2017 г. /15:15 - 16:15 ч./ - Веринско 000182 ул.13 5; УПИ ІІІ-124, кв.6 УПИ IX-23, кв.13 УПИ Хvіі-131, кв.6 УПИ 11-316, УПИ ХІІ-16, кв.15, Агрс Ихтиман, вила, вила; Ихтиман; Извън Регулация/Ам Тракия/ 35; Пи 007083 М.Царчино

На 12.05.2017 г. /15:15 - 16:15 ч./ - Веринско 000182 ул.13 5; УПИ ІІІ-124, кв.6 УПИ IX-23, кв.13 УПИ ХVІІ-131, кв.6 УПИ 11-316, УПИ ХІІ-16, кв.15, Агрс Ихтиман, вила, вила; Ихтиман; Извън Регулация/Ам Тракия/ 35; Пи 007083 М.Царчино

На 12.05.2017 г. /09:00 - 10:15 ч./ - Веринско 000182 ул.13 5; УПИ ІІІ-124, кв.6 УПИ IX-23, кв.13 УПИ ХVІІ-131, кв.6 УПИ 11-316, УПИ ХІІ-16, кв.15, Агрс Ихтиман, вила, вила; Ихтиман; Извън Регулация/Ам Тракия/ 35; Пи 007083 М.Царчино

На 12.05.2017 г. /10:15 - 15:15 ч./ - Веринско ул.13 5; УПИ ІІІ-124, кв.6 УПИ IX-23, кв.13 УПИ ХVІІ-131, кв.6 УПИ 11-316, УПИ ХІІ-16, кв.15, Агрс Ихтиман, вила.

Ръководството на дружеството поднася извинения на своите клиенти за създадените неудобства от планираните прекъсвания на електрозахранването.

За повече информация, позвънете на денонощната телефонна линия 0700 10 010 /на цена според индивидуалния тарифен план за мобилни услуги на обаждащият се потребител или според тарифния план към стационарен номер в мрежата на Виваком/ или посетете сайта www.cez-rp.bg. Можете да се възползвате и от онлайн приложението „Аварии, текущи ремонти и планирани прекъсвания“ на cez-rp.bg, за да получите информация в реално време за всички планирани и непланирани прекъсвания на електрозахранването в района, който Ви интересува, както и за очакваното време за възстановяване на захранването.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ