Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.03.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Противопожарни мерки при извършване на дейности в земеделските земи

Във връзка с настъпването на пролетно-летния пожароопасен сезон и чувствителното усложняване на пожарната обстановка Община Ихтиман напомня, че съгласно чл. 12 от Наредба № 8121з-968 от 10 декември 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи са забранени паленето на стърнища и други растителни остатъци, както и използването на открити огнеизточници в земеделските земи и извън тях (слогове и крайпътни ивици). На нарушителите ще бъдат съставяне актове за установяване на административни нарушения.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ