Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[24.02.2017]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г.

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман през месец март 2017 г. ще бъде прието решение за изменение и допълнение на Програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост през 2017 г., както следва:

1. Ще бъде заличен от т. 1 на глава трета на Програмата ПИ № 030172 в землището на с. Полянци, ЕКАТТЕ 57443, и ще бъде включен в т. 2 на глава трета на Програмата с оглед на неговата продажба.

2. Ще бъде заличен от т. 2 на глава трета на Програмата ПИ № 019014 в землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, и ще бъде включен в т. 1 на глава трета на Програмата с оглед на отдаването му под наем или аренда.

3. Ще бъде допълнена т. 2 на глава трета на Програмата със следните общински земеделски имоти:

а/ ПИ № 682130 в землището на с. Вакарел, ЕКАТТЕ 10029;

б/ ПИ № 275004 в землището на с. Живково, ЕКАТТЕ 29338;

в/ ПИ № 041008 в землището на с. Борика, ЕКАТТЕ 05390.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ