Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.03.2017]

ЗАПОВЕД № 279 / 14.03.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на парламентарните избори насрочени за 26 март 2017 г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

ЗАБРАНЯВАМ:

Излизането на ловните дружинки на 26 март 2017 г. в района на град Ихтиман и съответните села.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в община Ихтиман.

Заповедта да се връчи на Председателя на Ловно-рибарското дружество, Директора на ДЛ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янински – секретар Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, кметовете на населените места и кметските наместници в общината.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ