Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.03.2017]

ЗАПОВЕД № 278 / 14.03.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на парламентарните избори насрочени за 26 март 2017 г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

НАРЕЖДАМ:

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места от 20.00 ч. на 25.03. 2017 г. до 22.00 ч. на 26 .03. 2017 г.;

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред на 26.03.2017 г.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на населението в община Ихтиман.

Звезделина Лазарова, специалист при Община Ихтиман и Мариела Илиева, технически сътрудник при Община Ихтиман да извършат необходимото за запознаването на фирмите и гражданите със съдържанието на заповедта.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янински - секретар Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, кметовете на населените места и кметските наместници в общината.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ