Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[13.03.2017]

ЗАПОВЕД № 265 / 10.03.2017 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Във връзка с организационно-техническата подготовка на парламентарните избори насрочени за 26 март 2017 г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА и чл.10 от ИК, и във връзка с Решение № 4302-НС от 13.02.2017 г. на ЦИК

ОПРЕДЕЛЯМ:

СИК № 003 находяща се в гр. Ихтиман, СУ „Христо Ботев” класна стая І-ви етаж да е място за гласуване на избиратели с увреждане на опорно-двигателния апарат или на зрението. Същите могат да правят заявки за помощ в деня на изборите в Община Ихтиман, ул. „Цар Освободител” № 123, тел.823-81.

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на избирателите и РИК - Софийска област.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ