Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[06.01.2017]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА НЕУЧЕБНИ ДНИ - 9, 10 И 11 ЯНУАРИ 2017 Г.

Община Ихтиман съобщава, че на основание чл. 44, ал. 2 вр. чл. 44, ал.1, т. 8 ЗМСМА вр. чл. 105, ал. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование във връзка с уведомление на началника на РУО София регион, във връзка с писмо от началника РУО София регион изх.№ РД20-9/05.01.2017 г., във връзка с предписание с изх.№ 20-00-01/04.01.2017 г. на МЗ - РЗИ - Софийска област във връзка с обявената грипна епидемия в Софийска област, със заповед № 17/06.01.2017 г. на кмета на общината, 9, 10 и 11 януари 2017 г. (понеделник, вторник и сряда) са обявени за неучебни за всички училища на територията на община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ