Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.11.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнеие и отчитане на общинския бюджет на община Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 28.12.2016 г. ще бъде прието решение за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишната бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, обсъждане, приемане, изпълнеие и отчитане на общинския бюджет на община Ихтиман.

Проектът на решението е публикуван в рубрика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ