Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[05.12.2016]

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Ихтиман на основание чл.128, ал.1 от ЗУТ, съобщава на всички заинтересовани лица, че са изготвени коригирани проекти за ПУП-ПП относно териториите за проект: ”Модернизация на железопътна линия София - Пловдив: железопътни участъци София - Елин Пелин и Елин Пелин – Септември” за участък Ихтиман - Септември:

- коригиран проект на ПУП-ПП за землището на с. Мирово, ЕКАТТЕ 48369, община Ихтиман

- коригиран проект на ПУП-ПП за землището на с. Стамболово, ЕКАТТЕ 04830, община Ихтиман

Проектите се намират в Дирекция „АС” при Община Ихтиман и на основание чл.128, ал.5 от ЗУТ в едномесечен срок от публикуването, заинтересованите могат да се запознаят с него, като при необходимост могат да направят писмени искания, предложения и възражения до общинската администрация.

05.12.2016 г.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ