Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[15.11.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Приемане на Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК - гр. Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 30.11.2016 г. ще бъде приет Правилник за устройството и дейността на ЦПЛР-ОДК - гр. Ихтиман.

Документите за заседанието, в.т.ч. проектът на правилника, са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ