Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[14.11.2016]

АНКЕТИРАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗРАБОТВАНЕ НА ПОМОЩЕН ПЛАН И ПЛАН НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ ЗА ЗЕМИТЕ ПО §4К ОТ ПЗР НА ЗСПЗЗ

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ