Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.11.2016]

НОВ ЛАПАРОСКОПСКИ АПАРАТ ПОЛУЧИ ХИРУРГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ НА МБАЛ - ИХТИМАН

Многопрофилна болница за активно лечение - Ихтиман" ЕООД обслужва три селищни системи – общините Ихтиман , Костенец и Долна баня. Общинското ръководство успя през изминалата година да санира сградите и със собствени средства да закупи и монтира необходимия за нуждите на пациенти и медицински работници асансьор. За съжаление възможностите на общинския бюджет не позволяват да се отделят значителни средства за закупуване на съвременна техника, нужна за адекватно и щадящо лечение на пациентите. Общинската ни болница разполага с отлични медицински специалисти, които биха реализирали потенциала си, разполагайки с необходимата апаратура. Затова, с помощта на фирмите „Алгънс”- София, „АЛС България”, „Черни рид”, „Еледжик 99”, „Емкойл” и „Експрес 79”, които дариха финансови средства в размер на 13 000 лв. , бе закупен лапароскопски апарат за хирургично отделение към „МБАЛ Ихтиман” ЕООД. Към събраните средства от доброволни дарения, от общинския бюджет бе допълнена останалата сума , за да бъде заплатена цялата стойност на апарата, възлизаща на 39 900 лв. без ДДС. „Признателни сме за финансовата подкрепа, която получихме, защото стремежът ни е да имаме едно модерно здравеопазване” - каза вчера г-н Калоян Илиев, кмет на Община Ихтиман. Той и инж. Тони Кацаров, зам.-кмет присъстваха на монтажа на новата апаратура, която д-р Димитър Янков, началник хирургично отделение, оцени високо. Благодарности бяха отправени и към представителите на „Интер бизнес 91”, които доставиха медицинската техника.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ