Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[12.10.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Приемане на Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че на редовното заседание на Общински съвет - Ихтиман на 28.10.2016 г. ще бъде приета Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Ихтиман.

Документите за заседанието, в.т.ч. проектът на наредбата, са достъпни в рублика "Общински съвет", подрубрика "Преписки", на електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ