Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[27.10.2016]

ДИРЕКЦИЯ „БЮРО ПО ТРУДА“ – ИХТИМАН ИНФОРМИРА МЛАДЕЖИТЕ С ВИСШЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Започна подаването на документи за „Старт на кариерата“

Процедурата за набиране на кандидати за работа по програма „Старт на кариерата“ се реализира от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията по заетостта.

Инициативата дава възможност на млади висшисти (до 29 години) да работят 9 месеца през 2017 г. в министерства, агенции, областни и общински администрации и да натрупат трудов стаж и опит в своята специалност.

По програмата са обявени 2208 работни места. 1494 са в министерства, институции и техните агенции и териториални поделения, 55 са за областни управи и 659 за общински администрации.

Диапазонът на търсените от работодателите специалисти е обширен.

Търсят се младежи, завършили специалности от областта на социалните, стопански и правни науки, както и информатика, компютърни системи и технологии, комуникационна и компютърна техника, инженерни специалности.

Желаещите могат да подават документите си в бюрата по труда от днес до 18 ноември. Условието за участие е тяхното образование и квалификация да съответстват на изискванията на заявените работни места по програмата.

Пълният списък на обявените работни места по процедурата, условията и необходимите документи за кандидатстване може да намерите на интернет-страниците на Министерството на труда и социалната политика https://www.mlsp.government.bg/index.php… и на Агенцията по заетостта (http://www.az.government.bg/), както и на място в ДБТ Ихтиман и филиалите в град Елин Пелин и град Костенец.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ