Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[26.10.2016]

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ИЗГОТВЯНЕ НА ОБЩ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН

Община Ихтиман уведомява, че след провеждане на процедура по ЗОП, през октомври 2016 г. беше сключен договор за изготвяне на Общ устройствен план на Община Ихтиман, който ще бъде финансиран от Mинистерство на регионалното развитие.

Община Ихтиман информира жителите на общината, фирмите, институциите и всички заинтересовани лица за следното:

ВСЕКИ, КОЙТО ИМА ПРОЕКТИ ЗА БЪДЕЩО СТРОИТЕЛСТВО В СОБСТВЕНИТЕ СИ ЗЕМИ, КАКТО И ПРЕУСТРОЙСТВО НА СЪЩЕСТВУВАЩИТЕ СГРАДИ В ТЯХ Е НЕОБХОДИМО ДА ПРЕДСТАВИ ПИСМЕНО В ДЕЛОВОДСТВОТО НА ОБЩИНА ИХТИМАН СВОИТЕ НАМЕРЕНИЯ НАЙ-КЪСНО ДО 20 ДЕКЕМВРИ 2016 Г.

Предвид важността на Общия устройствен план на Община Ихтиман и неговия дългосрочен характер (20 години), е изключително важно всички желаещи да заявят своите идеи.

С Общия устройствен план на Община Ихтиман ще се определят:

1. Предназначение на кварталите и отделните имоти както в Ихтиман, така и в останалите села на общината.

2. Предназначението на земите извън населените места – земеделски горски и други.

3. Разположението на нови улици, площади, трасетата на електрификацията, водопровода, канализацията, газта, телефоните и други.

4. Мерките за подобряване на съществуващите улици, площади, градинки, обществени сгради и други.

ЩЕ БЪДЕ ПРОВЕДЕНО И ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЩИЯ УСТРОЙСТВЕН ПЛАН НА ОБЩИНА ИХТИМАН.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ