Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.10.2016]

З А П О В Е Д № 1169 ОТ 19.10.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА

Н А Р Е Ж Д А М :

1. ЗАБРАНЯВАМ продажбата на спиртни напитки от магазините, заведенията за обществено хранене и други обществени места

от 20.00 ч. на 05.11. 2016 г. до 22.00 ч. на 06.11.2016 г.,

а при провеждане на втори тур съответно:

от 20.00 ч. на 12.11. 2016 г. до 22.00 ч. на 13.11.2016 г.

2. ЗАБРАНЯВАМ провеждането на масови прояви, при които съществуват предпоставки за нарушаване на обществения ред на 06.11.2016 г., а при провеждане на втори тур съответно на 13.11.2016 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в община Ихтиман.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янински – Секретар на Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, кметовете на населените места и кметски наместници в общината.

КАЛОЯН ИЛИЕВ /п/

Кмет на Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ