Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[21.10.2016]

З А П О В Е Д № 1168 ОТ 19.10.2016 Г. НА КМЕТА НА ОБЩИНА ИХТИМАН

С цел осигуряване на нормална обстановка при подготовката и провеждането на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум на 06 ноември 2016 г. на основание чл.44, ал.1, т.8 и ал.2 от ЗМСМА,

З А Б Р А Н Я В А М:

Излизането на ловните дружинки на 06 ноември 2016 г. в района на град Ихтиман и съответните села, а при провеждане на втори тур съответно на 13 ноември 2016 г.

Настоящата заповед да се сведе до знанието на населението в община Ихтиман.

Заповедта да се връчи на Председателя на Ловно-рибарското дружество, Директора на ДЛ за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнението на горната заповед възлагам на г-н Янински – Секретар на Община Ихтиман, Началника на РУП - Ихтиман, кметовете на населените места и кметски наместници в общината.

КАЛОЯН ИЛИЕВ /п/

Кмет на Община Ихтиман

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ