Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[18.10.2016]

ТОПЛОФИКАЦИОННО ДРУЖЕСТВО "ПОЛИМИК" ЕООД ИНФОРМИРА:

"От 18.10.2016 г. се пристъпи към начало на въвеждане в редовна експлоатация на централизираното топлоснабдяване на град Ихтиман. На следващия ден по обяд всички потребители на топлинна енергия ще бъдат включени и ще започне новият отоплителен сезон 2016/2017 г. Решението за начало на този отоплителен сезон се взе след трайно намаляване на денонощните температури и дългосрочна прогноза за задържане на хладно време. Като основно гориво за отоплителната централа ще се използва биомаса за производство на топлинна енергия и топла вода за битово горещо водоснабдяване. За отоплителния сезон 2016/2017 г. към централизираната система за отопление се присъединиха 26 броя абонати, включително и голяма част от общинските сгради, училища, детски ясли и градини и др."

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ