Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[01.09.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Решение № 126 от 27.05.2016 г. на Общински съвет - Ихтиман

ДО

ИВАН АНДОНОВ ВАСИЛЕВ

ДО

ЕЛЕНКА ЙОРДАНОВА ХРИСКОВА

ДО

ХРИСТОСКО ГЕОРГИЕВ БОЖИНОВ

Община Ихтиман по реда на чл. 61, ал. 3 от АПК уведомява горепосочевните лица, че е прието решение № 126 от 27.05.2016 г. на Общински съвет - Ихтиман за възстановяване правото на собственост в съществуващи стари реални граници на техни наследодатели въз основа на мотивирани искания по чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ на Общинска служба по земеделие - Ихтиман. Решението може да бъде получено от канцеларията на Общински съвет - Ихтиман. Същото е достъпно и в рубрика "Общински съвет", подрубрика "Решения", в електронния портал на Община Ихтиман.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ