Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[03.10.2016]

ГОДИШЕН ТЕХНИЧЕСКИ ПРЕГЛЕД НА ЗЕМЕДЕЛСКАТА И ГОРСКА ТЕХНИКА

Съгласно писмо на директора на Областна дирекция „Земеделие” и на основание чл. 16, ал. 5 от Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника /ЗРКЗГТ/ уведомяваме, че на 25.10.2016 г. от 9:30 ч. до 16:00 ч. в двора на Професионална гимназия „В. Левски” гр. Ихтиман ще се проведе годишен технически преглед както на регистрираната, така и на нерегистрирана и новозакупена земеделска и горска техника, домуваща или работеща на територията на община Ихтиман.

На неявилите се собственици ще бъдат издадени заповеди за спиране от движение на техниката, както и актове за установяване на административни нарушения съгласно /ЗРКЗГТ/.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ