Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[17.09.2016]

ПРОЕКТ ЗА РАЗПИСАНИЕ НА ВЛАКОВЕ

Ежегодно през м. декември влиза в сила ново разписание на влаковете, като през 2016 г. ще влезе в сила от 11 декември 2016 г. и ще бъде с период на действие до 9 декември 2017 г. В тази връзка уведомяваме местното население за предстоящите промени, предложени от "БДЖ - ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ" ЕООД.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ