Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[10.09.2016]

ОБЩИНА ИХТИМАН Е ДОМАКИН НА СЕМИНАР

Днес в залата на Община Ихтиман се провежда практически семинар на тема „Законът за предучилищното и училищното образование и реформата в образователната система през призмата на детската градина”. Негов организатор е „РААБЕ България” ООД, член на издателска група „Клет”, а участници – г-жа В. Петрова, главен експерт „Образование и здравеопазване” в Община Ихтиман, г-жа Благовеста Христова, главен експерт „Образование и култура” в Община Костенец, директори на детски градини от Ихтиман, Вакарел и Костенец.

Лекторът д-р Даринка Костадинова изведе акцентите на ЗПУО, отнасящи се до предучилищното образование, поднесе важна практическа информация, даде достъпно представени насоки и съвети. На поставените от участниците въпроси - компетентни отговори и тълкувания на практически казуси.

Разгледана бе автономността и управление на качеството в образователната институция в контекста на новата образователна политика. Детето в центъра на педагогическото въздействие и подкрепата за личностно развитие също бяха едни от разгледаните теми. Други важни въпроси, който бяха засегнати - за организацията и съдържанието на предучилищното образование и учебната година, програмните стратегии като част от стратегията за развитие на детската градина, качеството на образование – също не са за подценяване.

След приключване на практическия семинар присъстващите получават Удостоверения със съответния брой кредити, необходими за бъдещото атестиране на педагогическите специалисти.

От организатора „РААБЕ България”, отдел „Семинари в област Образование” бяха осигурени и работни материали за всички участници.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ