Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[11.07.2016]

СЪОБЩЕНИЕ

Предстоящо изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги

Община Ихтиман уведомява заинтересованите лица, че след 14 дни от публикуването на настоящото съобщение ще бъде прието на подписка решение на Общински съвет - Ихтиман за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги с оглед на въвеждане на нова такса за ползване на маси със и без навес, разположени на организираните пазари, както следва:

В чл.19, ал.3, т.1 от Наредбата ще бъдат направени следните допълнения:

"Създават се нови букви "в" и "г":

в/ За ползване на маси без навес, разположени на организирани пазари, се заплаща такса в размер на 6.00 лв. на ден.

г/ За ползване на маси с навес, разположени на организирани пазари, се заплаща такса в размер на 8.00 лв. на ден."

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ