Профил на купувача
*
Новини
ISO 9001:2008

Електронен портал на Община Ихтиман : Новини и събития

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ

[20.07.2016]

ЗА ВАС РАБОТОДАТЕЛИ

АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

Дирекция "Бюро по труда" Ихтиман уведомява работодателите, че разполага с финансови средства за сключване на договори за ползване на насърчителни мерки за заетост и обучение по Закона за насърчаване на заетостта /ЗНЗ/ през месец ЮЛИ 2016 г., както следва:

Насърчителни мерки и финансови средства, за които ДБТ може да сключва договори с работодатели. (Обявяват се на основание чл.50, ал. 3, т.1 от ПП ЗНЗ)

1. Насърчаване на работодателите да наемат безработни лица до 29-год. възраст на непълно работно време (чл. 36а от ЗНЗ) - 3 871 лв.

2 .Насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29-год. възраст - (чл. 41 от ЗНЗ) - 1 556 лв.

3,1 .Насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 29 - год. възраст (чл. 41а от ЗНЗ) - 3 145 лв.

3,2. Осигуряване на допълнително трудово възнаграждение на наставник за разкрити работни места за чиракуване за безработни лица до 29 - год. възраст (чл. 41а от ЗНЗ) - 2 252 лв.

Заявки за свободните работни места се подават в ДБТ. Краен срок: 25. 07. 2016 г.

Допълнителна информация за процедурата може да се получи на място в Дирекция ""Бюро по труда" гр. Ихтиман ул. "Цар Освободител" 120, тел.: 0724/ 854 77.

<< ПОСЛЕДНИ НОВИНИ | << АРХИВ